home

 

Uitgebreid profiel van de auteur Thl.

Ik ben geboren in Tilburg in het begin van de bewogen tijd van schaarste, oorlog en armoede in 1940 in een gewoon arbeidersgezin. Mijn vader was hoofduitvoerder in spoor- en wegenbouw. Mijn moeder had in die tijd een klein levensmiddelenwinkeltje zoals vele in die tijd, werk was er voor de oorlog niet te vinden. Tijdens het begin van de oorlog werd mijn vader werkeloos en ging horloges repareren thuis om iets te verdienen. Mijn moeder stopte haar winkel wegens gebrek aan inkoop mogelijkheden. Zo kreeg ik ongevraagd een plaatsje op deze wereld, waar mijn enige rijkdom mijn naaktheid en mijn vaders intelligentie was die ik mee kreeg. Al van mijn kindertijd af had ik bijzondere interesse in alles wat met mechanica of elektriciteit te maken had. Tijdens de oorlog knutselde mijn vader aan radio's, ze stonden dan open op tafel en met en schroevendraaier liet mijn vader ze brommen en kraken. Ik stond dan altijd in de weg volgens hem en zo hield ik er een draai om mijn oren aan over toe ik ergens aankwam. Er zaten wel vijf radio's in het watermeterputje onder de mat in de gang bij de voordeur. Dat vond ik zonden en begreep daar niets van, ik had er immers leuk mee kunnen spelen!

Mijn gelukkigste dag kwam op mijn zesde levensjaar toen er een schoorsteenbrand kwam op zolder. In de kleerkastlade stond een oude batterij ontvanger met mooie zilveren grote lampen, menigmaal ging ik heel stilletjes mijn bed uit trok heel behoedzaam de la open om vooral geen geluid te maken, want mijn moeder was niet voor de poes! Ik haalde dan de lampen eruit en ontdekte dat er met vier en met vijf pootjes waren, van binnen zaten er draadjes en blikjes in. Een aparte geur was kenmerkend van zo een radio! Na de brand lag alles buiten, wel wat aangebrand en sommige onderdelen wat versmolten. Ook lagen er twee koffer grammofoons de veer was gebroken bij een ervan, de draaitafel draaide ik dan met de vinger rond met daarop de platen die ik vond en met een schoenspijker in de aftastkop maakte ik muziek en dat gaf grappige stemgeluiden. Toen al was er reclame over zand, zeep en soda door twee hoge piepstemmen die uit het mica van de geluidkop kwamen. Geloof me er was niets dat ik niet van binnen bekeek en demonteerde, de lampen bekeek ik net zolang tot ik de aansluiting vond. En ze met de 4,5 volts batterij aan het gloeien kreeg zoals een fietslamp dat ook deed. Muziek heb ik er nooit uitgekregen. Dat kwam toen ik vijftien was en hobby lessen van Maxwell had gevolgd. Het was heel spannend, een eenkringertje met terugkoppeling met het batterijbuisje 1S4 en de bekende 402 spoel van Amro. Van de buurman kreeg ik zijn kapotte radio met de P voet buizenserie A. Die gebruikte ik als "proefdier" tijdens de lessen die vooral op de praktijk gericht waren. Ik heb heel wat tijd versleten met experimenteren, transistor en buizenversterkers bouwen, berekenen en eindtransformatoren wikkelen. Op zekere morgen werd ik wakker en duidelijk herinnerde ik mijn droom van die nacht ik liep het poortje in om thuis achterom binnen te gaan en zag bij de buurman van de oude radio een hele berg afval voor de deur van zijn werkschuur, ik keek mijn ogen uit, daar lag me een berg radio's, onderdelen en pick-ups bandopnemers en te veel om op te noemen zo maar tussen ander afval zoals behang, kapotte stoelen en grind. Ik nam natuurlijk alles mee wat ik kon gebruiken dat was een ware schat van Ali baba! Laat het nu in mijn leven echt zo gebeuren! Kijk zelf maar hoe ik er dit virtueel museum van maakte.

Mijn leven ging verder en ging andere wegen, zelfstudie in fysica, bouwkunde, sterrenkunde, Metafysica, lucht en warmte techniek. Ik werd radio onderhoudsmonteur in het leger, maakte geluidsinstallatie in kerken en bioscopen, tv reparateur, ovenbouw, specialist in warmte en luchttechnische apparaten, om me daarna tien jaar lang in biodynamische tuinbouw te begeven. De elektronica bleef een passionerende hobby tot op de dag van heden naast informatica.

Thl18032013auteursrechten voorbehouden volgens de wet