Kometen, Meteoren en vallende sterren

Kometen verschijnen zeldzaam aan de sterrenhemel zeker wanneer het heldere exemplaren betreft die met het blote oog waarneembaar zijn. Het aantal zonder telescoop zichtbare kometen is ongeveer dertig per eeuw. Rond de tien daarvan zullen een opzienbare verschijnig zijn. Dat wil zeggen dat we gemiddeld één maal in de tien jaar een heldere komeet zien. In april 1971 was dat Bennett die s'morgens voor zonsopgang te zien was. lDe oudste melding in geschriften van een komeet is afkomstig uit Bayilonďe, het dateerd uit het jaar 1140 v. Chr Aristoteles dacht in zijn tijd dat cometen evenals de weerlicht atmosferische verschijnselen waren van lichtende dampen die uit de aarde voortkwamen en dus ook weer verdwenen na een tijd. Astrologen zagen het vroeger als een teken van rampspoed, oorlog of zelfs ondergang van de wereld. Komeet betekent in het grieks "langhaarige" In nederland noemde men het verschijnsel staartster.

Een komeet bestaat uit een kop met een staartDe kop bestaat uit een kern en een coma. de doorsnede van de kop kan meer dan 1000.000 km hebben.Zijn staart wordt lager naargelang hij dichter bij de zon komt en is altijd van de zon afgekeerd door de stralingsdruk (zonnewind) van deze. De staart kan tot 100.000.000 km lang zijn.De kern van de comeet kan enkele kilometers in doorsnede zijn en bestaat uit bevroren wateren en gassen waaronder amoniaken en materie resten van verschillende grootte. De staart is zeer ijl en bestaat voornamelijk uit verdampte gassen en een weinig gruis en fijn stof uit de kern,variabel tot 10 p.p.m.(parts par miljoen). De staart wijzigt zich voortdurend onder invloed van de "zonnewind". Ofwel de stralingsdruk van de zon. Deze bestaat uit hoog geladen deeltjes die de ruimte in gestoten worden door de zon. We zien de staart doodat het zonlicht weerkaats op de stofdeeltjes, maar nog meer doordat de verschillende gassen door energie uitstralingstraling van de zon geioniseerd worden, zoals dat in een TL lamp of neonlamp gebeurd.
Kometen lopen in ellipsvormige banen om de zon De kortste omloop tijd van de bekende komeet Encke is 3,3 jaar. In September 1970 werd hij weer herkend en gezien als sterachtg objekt met een magnetude van +18 (helderheid) De helderheid nam snel af, op 10 December +7,8 en eind December +6,7 het was de 48-ste keer sinds hij voor het eerst gezien was door Méchain en Messier in 1786.Veel kometen hebben bannen van enige honderden tot 1000-de jaren, daar wordt veel geduld voor gevraagd. Tot de kort-periodieken(kometengroep met kleine omlooptijd) hoort de bekende komeet van Hally. Het was de eerste komeet waarvan een aanhoudelijke terugkeer was vastgeteld en voorspelt kon worden. Zijn omlooptijd is 76 jaar, het laatst is hij gezien in 1910 en 1986 in 2062 zal hij weer verschijnen ik zal dat niet meer beleven ik zou dan 146 jaar zijn! D komeet van Schwassenmann-Wachmann is ontdeket in 1925 deze bevind zich in een baan tussen Jupiter en Saturnus zijn omlooptijd is 16 jaar hij heeft normaal een magnetude van +18 maar is veranderlijk en kan tijdelijk een magnetude van +11 of + 13 hebben.De komeet kan het hele jaar gevolgt worden. Hij verplaatst zich in de dierenriem.

27 072018Thl Auteursrechten voorbehouden volgens de wet

 

 

 

Kometen