De planeet die wij het beste kennen is onze aarde.
De Aarde de planeet waarop wij wonen is de grootste planeet van de vijf kleine planeten die wij kennen in ons zonnestelsel. Kenmerkend is dat de aarde een dampkringsamenstelling van stikstof, coolzuur en zuurstof en een luchtdruk niveau heeft van 1 atmosfeer.
(1 kilogram druk per cm) ideaal voor het herbergen van "leven" zoals wij dat kennen. Ruim tweederde van haar oppervlak is bedekt met water( HO), dat inzich een onuitputbare energiebron is, dat door electrolise gescheiden kan worden in waterstof en zuurstof.
Het vrijkomen waterstofgas kan gecomprimeerd als vloeistof in een hogedruktank opgeslagen worden. Later via een brandstofcel in electriciteit omgezet kan het bvb een electrisch voertuig autonoom aandrijven. (Waarom doen we dit niet standaard?). Het afval product is....zuiverwater. De dikte van de aardkorst die op vloeibaar magma drijft is gemiddeld tot de hoogste berg, te vergelijken met de schil van een peer. Ook de warmte die men dus wat dieper in de aarde kan aanspreken is een schier onuitputbare bron van energie (Geothermische energie) Het bouwen van Kerncentralen is om die redenen pure waanzin. We leven op een thermonucleaire planeet!
De Aarde straalt van nature altijd warmte uit over het hele oppervak gerekend is dat niet gering. Dank zij een dampkring die maar gedeeltelijk warmte uitstraalt (broeikaseffect) kan een gelijkmatige warmte gehandhaaft worden.
Door al die byzondere omstandigheden was het waarschijnlijk mogelijk dat enige miljarden jaren terug leven is ontstaan, mogelijk uit een toen bestaande oersoep, of mogelijk door levensdragende spooren in meteoren die bij duizenden op aarde neer vielen en dat nog steeds doen.
Wanneer het leven verschenen is op aarde is niet met zekerheid zeggen. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Planeten zijn in vergelijking met de zon kleine koele donkere hemellichamen.Wij zien planeten enkel als er licht weerkaatst van een nabije ster in ons geval de zon. De hoeveelheid terug gekaatst licht noemen we Albedo. Het is de hoeveelheid licht die terug kaatst door het reflecterend vermogen van het planeetoppervak of atmosfeer waarop zonlicht valt. Het wordt uitgedrukt in Magnetude.( Spreek uit: manjetude)
Alle planeten wentelen in een baan min of meer op hoogte van de zonne-evenaar om de zon. Hun massa samen is ongeveer 1 procent van de zonnemassa.
Als planeten een baan verder van de zon hebben doen ze langer over hun baan dan hun soortgenoten dichter bij de zon. Zij bewegen zich ook langzamer in hun baan Zie de tabbellen. De twee planeten tussen de aarde en de zon, mercurius en venus,noemt men binnenplaneten. Zij tonen de zelfde schijngestalte als onze maan ( nieuwe,eerstekwartier, vol, laastekwartier) via de telescoop of met een
goede verrekijker. Als venus of mercurius voor de zon langs gaat kunnen we daarop een klein zwart schijfje waarnemen.
Om de zon te bekijken moet men altijd een zonnefilter gebruiken, nog beter is de Zon te projecteren op een wit papieren vlak!
De grootste planeet is jupiter met een middellijn die 11 maal zo groot is als die van de aarde.
Jupiter heeft 15 manen om zich heen en recent ontdekt per sateliet enkele ringen zoals bij Saturnus en nog recenter (17 Julie 2018)
12 nieuw maanen.ontdekt.
Jupiter is nu de plannet met de meeste manen in ons zonnestelsel. Zijn ringen zijn echter wel ijler zodat ze van de aarde af moeilijk waarneembaar zijn.
Van de maanen zijn er voor een amateur hoogst 4 of 5 duidelijk te zien rond de Planeet. Het is interressant hun beweging enige tijd te volgen bij waarneming van Jupiter.
Saturnus is bekend om zijn prachtig ringen stelsel dat met een amateurteleskoop goed zichtbaar zijn vanaf de aarde.
De planetoide gordel tussen Mars en Jupiter is een uitzonderlijk verschijnsel met Ceres als grootste planetoide, in de grootte van een maantje. er zijn verschillende hypothese over, zo zou het een rest zijn uit de tijd van de vorming van ons planetenstelsel de ring zou zich om een onbekende reden niet samen geklit hebben tot een planeet.
Mijn hypothese is eerder die van een uiteen gespatte planeet,onder invloed van de zonnezwaartekracht en zijn eigen centifugalekracht hebben de brokstukken door onderling verschil in snelheid een ring om de zon kunnen vormen. kometen en meteoren zijn waarschijnlijk ook brokstukken(bevroren water en rotsdelen) die door de explosie in alle richtingen een baan om de zon hebben gevonden. ~~~~~~~~~~~~

De kleinste en verst afgelegen planeet is pluto. De middellijn is de helft van de aarde zijn oppervlakte temperatuur is -273C deze

planeet is enkele jaren geleden gedeclaseerd als planeet.
De planeten; mercurius,venus, mars, jupiter en saturnus zijn met het bloteoog gemakkelijk te vinden in een van de sterrenbeelden in de dierenriem.
De planeet venus kan een grote helderheid bereiken met wel een magnetude van -4,4. Venus is soms maandenlang als avond- of ochtendster te zien, af en toe vergezeld door mercurius. Met een goede prisma kijken kan men van beide de phase van de schijngestalte waarnemen als men regelmatig elke week even kijkt. Extreme hoge of juist lage temperaturen plus agresieve gassen in de atmosphere van sommige planeten bvb Venus 460+C boven nul of pluto met -273 C lijken niet geschikt om leven voort te brengen of te onderhouden.
Onderzoeken op aarde hebben aangetoond dat zefls in de diepzee met vulkanische activiteit en in meren met een zeerhoog gehalte aan zavelzuur zelfs leven aanwezig bleek te zijn. Leven hoe primitief en in welke vorm dan ook lijkt altijd mogelijk. Ondanks de vele bezoeken door middel van simple ruimtevoertuigen (raketten die modules mariner 4-6-7-enz in een baan zetten) werden veel gegevens en mooie foto's van de planeten in ons zonnestelsel verzameld, toch blijft er nog heel veel te ondekken.

Een echt ruimtevaartuig dat functioneert zoals we dat kennen bij onze burgerluchtvaar is nog steeds een droombeeld voor de ruimtevaart toekomst. zolang de mens niet zelf ter plaatse kan zijn blijven er nog vele raadsels Misschien zal in de toekomst een genetisch gemodifieerde mens echt ruimte-reizen kunnen maken. Die mens zal dan beter geschikt zijn in gewichtsloze toestand te verkeren en zijn gepanserdehuid zal aan de inwendige druk kunnen weerstaan in de luchtlozeruimte. Voor de eerste honderd jaar zal ook dit nog een droombeeld blijven. Door etische bezwaren mag er niet geexpirimenteerd worden op dat gebied en moeten we het met een ruimtepak doen en lichaamelijk herstellen na een half jaar verblijf in het ruimte station. Ondekkingen jaren 60: 1966 de tiende maan Janus van saturnus 1969 vierde ring van saturnus Zelf zoeken op google voor meer ondekingen! google.com\\images
Auteur. voornaam Theo , Initiale Thl. Anne 20018. Titel publicatie: Ons zonnestelsel. Ville limoux, Pays:france
Editeur:Thl Auteusrechten voorbehouden volgens de wet. ~

 

 

 

Ons

zonnestelsel

 

Vraag 1:Hoe heten de planeten die kleiner zijn dan de Aarde