Wee U onbewuste.

Metafysica

Wetenschap

Wee U onbewuste***

Wee U: Weet, dat getuigen met hun beklag tot mij zullen komen in het eeuwigen niets:
en zie ik zend hen terug in de tijd van een nieuw begin.
Opdat zij de weg zullen gaan die ik in oneindige tijden ga op alle werelden die u in uw dwaasheid voor de Uwe hebt afgesloten.
Kijk om U heen en zie wat ik in mijn wijsheid in milliaden jaren bereidde, buiten de tijd en zonder actief te zijn.
Weet dat wat Gij de mijne op aarde aandeed een handeling is die alleen tot mijn ordening zou kunnen behoren wanneer ik Uw tijdgebondenheid zou bezitten.
Ik ben echter "het" ongekende dat de tijd uit zich afscheidt waardoor zulke banaliteiten uitblijven.
Deswege komt elk leven in een wereld die voor zijn bestemming volmaakt is.
Het is U gegeven, beheer en ontplooi het naar de door mij gegeven richtlijnen in de natuur en weldra zult gij mij in U ontdekken,
opdat wij ongescheiden heersen over die wereld.
Doordat mijn oneindige creatieve wil voor U de milliaden jaren tijd schiepen
is U gegeven dat Uw geest de glorie van het zijn kan beleven in mijn gehele wezen
dat grenzen noch tijd kent en als zodanig alom tegenwoordig is.

19799135Thl auteursrechten voorbehouden volgens de wet

 

 

Home