Wat is Meditatie

Metafycica

Wetenschap

Wat is Meditatie, *** (visieThl )

Meditatie is de techniek om de van naturen onrustige geest in de mens te leren beheersen.
Er zijn vele manieren, die echter allen min of meer een soortgelijk systeem hebben Ook mediteren doormiddel van voorwerpen of afbeeldingen of grondtonen vallen hieronder. Ook yoga valt hier onder. Hiermede wordt lichaamsbeheersing toegepast om te leren de geest te beheersen.
De hieronder behandelde techniek is bewust toepasbaar voor alle mogelijke doeleinden. De toegepaste techniek is er op gericht om het ik, (persoonsgevoel, of wel het valse ego) met de drager daarvan te verenigen. (het lichaamsorgaan, dat men brein pleegt te noemen en wel het hersencentrum van waaruit het fenomeen "valse ego" manifesteert.) Ik noem het ook wel het zesde zintuig!
TECHNIEK: Door zich simpelweg de vraag te stellen "Wie ben ik". Het valse ego komt niet meteen met een argument, Heel even is het stil in je gedachten, de draaimolen staat even stil. Dat duurt echter zeer kort. Er komen een heleboel mogelijkheden in je op, maar je vindt ze niet juist. Je herhaalt nu weer "Wie ben ik"? Weer volgt een stilte, Op den duur ontstaat een dialoog met je" valse ego" en je verstand. Door dat je vraag onbeantwoord blijft, en je vragen gaat specifiŽren. Bv, "Zijn het mijn armen en handen". Je stelt je nu voor dat je deze niet zou hebben, Conclusie dat ben ik niet, als ze weg zouden zijn is dat ik er nog.
Op deze manier kun je je zelf ontleden, dit is de oefening! Doe de oefening niet langer dan een half uur per dag. BV voor het slapen gaan, als je ontspannen ligt. De tijd dat er een stilte pauze is door het zoeken naar een antwoord wordt geleidelijk aan langer, zonder dat andere gedachten er tussen kunnen komen doordat je je concentreert op de vraag, en een antwoord probeert te vinden. Op deze manier wordt het valse ego "uitgeput", omdat al zijn argumenten verworpen zijn door het logische denken. Na lange tijd oefenen, kan men zo minuten stilte verkrijgen, zonder dat de molen der gedachten draait. Dit geeft een fijn en rustig gevoel en is bovendien ontspannend.
Het valse ego is nu even een met het lichaam, dat de statische intelligentie vertegenwoordigt. Door evenzo stil te zijn. Even is er nu "niets" in je.
Dit effect is niet het doel, al kan het wel eens van pas komen in je leven. Voor je dit verschijnsel kunt oproepen in een gewenste situatie, zal er al wel een jaar verstreken zijn van je leven. Wanneer je door oefent, en de tijd van stilte is al vijf minuten of iets langer, kan men ooit innerlijke lichtverschijnselen gaan waarnemen. Dat kan mooi en een vermaak zijn, maar dit is niet het doel, wel een op weg zijn!
Denk niet ik doe dit even in een paar weken, het zal je zeer waarschijnlijk niet lukken en je kunt dan erg teleurstellen. Het is ook mogelijk dat je na lange tijd denkt het lukt niet bij mij, of het is onzin.Dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat je jaren later pas gaat ontdekken dat je het spontaan zonder het te weten toegepast hebt toen je in een moeilijke situatie terecht kwam!
HET DOEL. Je voor honderd procent kunnen concentreren op een willekeurige gewenste zaak. en geen draaimolens meer ervaren in je leven als je dat niet wenst.
Nu gaan we het ons verworvene toepassen. Je gaat een eindje autorijden, je concentreert je er op, je zit op dat enge kronkelige weggetje, het lijkt niet meer zo eng, je overziet alles beter en reageert sneller. wordt niet afgeleid, geen enkel detail ontgaat je alle verkeersborden en signalen neem je duidelijk waar en pas je toe. Je lijkt je een te voelen met de auto en zweeft als een geheel met je auto over de weg. Met ingewikkeld moeilijk werk, ondervind je minder problemen en die je ondervind los je makkelijker op. Je begeeft je echt in je werk en als het nodig is besluit je eerst een en ander op te zoeken waar nodig. Je begint langzaam een handeling in dat werk en na even werken gaat het sneller, zonder enige extra inspanning. De concentratie is een vast deel van je doen geworden. Wat je ook aanpakt, je bent er altijd helemaal bij met je gedachten. En niet meer tegelijkertijd met andere zaken bezig! Het hoeft geen betoog dat door je concentratie gegevens die je leest of hoort veel scherper geanalyseerd worden. En gemakkelijker worden begrepen en opgenomen. Als je dit verwezenlijkt hebt is het met" rede begaafd kunnen zijn" een deel van je persoonlijkheid geworden, en er zullen geen onnodige gedachtenmolens meer draaien, als je dat niet wenst. Ook ben je nu aangekomen op de drempel van "kennis opdoen", door zelf ondervraging. Door je te interesseren voor alle soorten logische wetenschapen die ons omgeven, nuttig zijn en daar kennis van kunt nemen als je dat wilt. Je weet beter onderscheid te maken tussen fantasie en werkelijkheid en dit alles groeit met de jaren, zeer langzaam, maar zeker. Zo blijft je je zelf steeds verder ontwikkelen. Succes Thl.
Thl17110518 auteursrechten voorbehouden volgens de wet.

 

 

Home