Incarnatie reïncarnatie

Metafysica

Wetenschap

Incarnatie*** (visie Thl metafysica)

Wat is incarnatie?
Incarnatie is het intreden van de kosmische intelligentie in de stof ("het leven"). Het "ongekende" daalt af in de stof, als zijn stoffelijke verschijning in ruimte en tijd een vorm heeft aangenomen die volgens ons waarnemingsvermogen als mens na miljarden jaren evolutie de toestand heeft bereikt van een lichaam dat zich zelf en omgeving bewust kan waarnemen. Zich bewust kan zijn van zijn aard en plaats in de stof.(zijnsvorm). De derde dimensie die doordrongen wordt door de vierde - ( een nog niet te verklaren werkzaamheid in de stof, die wij "leven" noemen)
Het zijn de vele verschijningsvormen (of bezielingen) die wij kennen en nog kunnen ontdekken in de stof en waarvan wij zelf deel uitmaken en onder vertoeven. Gedaanten en verschijningsvormen in de stof:
Eerste vorm:
De primaire verschijningsvormen zijn statisch intelligent. (De mogelijkheden die vast liggen in de stof door zijn aard de samenstelling en vorm.) Zij omvatten: Onze planeet de Aarde, minerale stoffen, kristallen, virussen, bacteriŰn, bomen en planten. Insecten vallen er juist buiten, zij bezitten zenuwknopen, en hebben de mogelijkheid door ervaring in hun omgeving te "leren"
2e vorm:
De tweede verschijningsvorm omvat alle dieren, zij bevatten een "grijze massa"(brein) en zijn, of kunnen dynamisch intelligent worden. DE meesten van hen leven in het nu en kunnen meestal niet terug schouwen na een gebeurtenis.
3e vorm.
De mens in zijn vele verschijningsvormen is of kan dynamisch intelligent zijn. Dit wil zeggen: hij weet dat hij weet. Anders gezegd: hij is zich ervan bewust dat hij de dingen bewust is of kan zijn. Het is een wezen dat de mogelijkheid in zich heeft om te achterhalen wat zijn oorsprong is, als zijn intelligentie niet tot zelfvernietiging leidt, door nog primitieve dierlijke driften en instincten zoals: hebberigheid, overheersingsdrang en domein afbakening. Door zijn mogelijkheid waar te kunnen nemen in de vijfde dimensie, waaruit de met rede begaafdheid ontspringt, doch die ook de mogelijkheid in zich heeft om zich te verliezen in fantasie. Dit is de tegenpool van onze relatieve werkelijkheid die wij beleven. Deze boven genoemde drie verschijningsvormen ondersteunen elkaar, het een komt immers uit de andere voort. Verstoring van de samenwerking van deze drie kan tot onoverzienbare gevolgen leiden voor ons zelf en het ecosysteem waarvan wij nu eenmaal afhankelijk zijn en waar wij allen deel van uitmaken en waarin wij de eindschakel vormen. Thl5206 77Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.

Re´ncarnatie

Wat is re´ncarnatie?
Re´ncarnatie is de terugkeer in de stof van een wezen met kenmerkende zelfde persoonlijke eigenschappen en of geestelijke ontwikkelings- mogelijkheden die beperkt is tot de eigen soort. Genetische manipulatie buiten beschouwing gelaten waardoor niet natuurlijke wezens gecreŰerd kunnen worden, bijvoorbeeld het mens-dier, of de mens-robot: Zonder verstand, of een beperkt persoonlijkheidsgevoel, of zonder pijngevoel voor een van tevoren bepaald doel.
Op natuurlijke wijze wordt doormiddel van de voortplanting een nieuwe samenstelling verkregen (concept voor een nieuw aangepast leven in een door de jaren veranderde bestaande omgeving). Het vernieuwde organisme, waarin de "re´ncarnatie" manifesteert is zo beter aangepast in zijn omgeving en heeft in zijn DNA structuur de aanpassing daarvoor in de vorm van een mengeling van geestelijke en technische aanleg eigenschappen van beide personen verenigd, meegekregen, dus zowel de lichamelijke als de mogelijkheid tot geestelijke ontwikkeling! Men zou dat een voortzetting van het voorafgaande leven kunnen noemen. Doordat in deze beide personen, (man en vrouw) ook alle genetische codes aanwezig kunnen zijn van hun voorouders en tot ver terug "in den beginne". De re´ncarnatie wordt bepaald door middel van een soort ingewikkeld "roulettespelletje" (verliefd worden! ) Het recht van de sterkste zaadcel bij de bevruchting en door een willekeurigheid van eisprong op dat moment). En zo kan het zijn dat een kindje wat later precies lijkt op die of die! Of juist helemaal niet op een van de beide ouders, maar sprekend op grootmoeder van vaders kant, of op de bakker van de hoek. Gaan we de geestelijke capaciteit bekijken, dan gaan hier de zelfde voorwaarden op. Zo kan in een eenvoudig gezin, een kind zich ontwikkelen tot een tweede "Einstein", of "spirituele meester". Een en ander hangt natuurlijk ook af van de interesses die gevoed en ervaren worden in de buiten wereld door het kind en weerklank vinden in zijn innerlijke wereld. Zij gaan zich ontwikkelen, als de genetisch benodigde structuur daarvoor aanwezig is. Dat alles is een van de vele mogelijkheden van de geestelijke verschijningsvormen die aan het brein ontspruiten. Het brein blijft zich zo door de eeuwen heen ontwikkelen op deze manier. Zijn voortbestaan en kennis verzekerend in vele persoonlijkheden, die op de achtergrond sluimeren in elk levend wezen. Zo is elk wezen uniek in zijn persoonlijke verschijningsvorm en kan de ene mens een ander aanvullen tijdens zijn leven. En toch in een gescheiden wereld beleven, zoals iedereen dat zelf kan waarnemen in zichzelf en de gehele natuur om hem heen.
Thl520677Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.

 

 

Home