Begrip van de Natuur

Metafysica

Wetenschap

Begrip van de Natuur

Ik ben onbegrijpelijk daar ik ben zonder te begrijpen.
Ik manifesteer als uitdaging om begrepen te worden.
Ik ben de uitdaging.
Tegen hen die mij ontkennen hef ik het gelijke wapen waarmee zij mij pogen te bestrijden,
want ik ben en blijf de opperste macht die heerst in alle werelden en gij allen zijt mijn deelaspect.
Zij die mij bestrijden verdelg ik met hun schijnkennis;
Zij die mij in onachtzaamheid negeren geef ik de illusie, zij gaan er in op en onder.
Zij die mij trachten te dienen,
zij die mij weten terug te vinden in mijn miljoenen verschijningsvormenen mij respecteren, verrijk ik met kennis
die hun ogen opent en doet zien wat is, hun oren opent
en met gevoel voor humor de onnozelheid mijdt
en de geest verheft met harmonische klanken die ten alle tijden danken,
of waarschuwend roepen in universele taal, het Paradijs is nog altijd daar.
Doch het onbegrijpbare laat Uzelf kiezen.
Wilt U het veroveren dan zult U verliezen, want het is Uw erfenis die dat sinds miljoenen jaren is.
Door de jaren heen zijn de Uwen dat vergeten.
De tijd is daar dat gij het opnieuw moet weten.
Uw kinderen hebben recht niet uit blik, maar uit het Paradijs te eten.
Zie, ik raad U aan Uw verkregen kennis aan te wenden voor de goede keer!
Heb acht, want wanneer gij faalt dan wordt er duur betaald.
Mijn grens is reeds overschreden
Door uw ondoordachtzaamheid is reeds een vescheidenheid van wezens naar mijn Zijn verwezen.
Ik weet, gij houdt Uw ogen gesloten
doch in zeer korte tijd zal een teken in de natuur U verontrusten dan gaan beiden ogen open.
Doch dan zit gij aan de grens Uwer tijd
en raakt gemakkelijk Uw erfenis kwijt.
Voor mij noch vreugd noch spijt, zo is de onbegrijpelijkheid!
Thl198 auteursrechten voorbehouden volgens de wet.

 

 

Home