Werkelijkheid en Fantasie

Metafysica

Wetenschap

Werkelijkheid en Fantasie*** (visie de Thl)

Het is moeilijk te begrijpen, een wereld die bestaat uit eten en gegeten worden.
Het is natuurlijk voor dit systeem, alles bestaat uit statisch intellect, dat is tot in het kleinste partikeltje aanwezig.
Het ligt al besloten in het energie pakketje dat wij bijvoorbeeld elektron noemen. Dat gedraagt zich in verschillende omstandigheden anders. Zo kan het ook op zijn hoogste energieniveau foton worden en uit de stof treden, om tegelijkertijd, in een golfbeweging te veranderen, die wij populair gezegd licht noemen.
Dat licht nu geeft ons de mogelijkheid de wereld waar te nemen.
Wanneer die golf botst op voorwerpen neemt hij door zijn vervorming hierdoor; informatie mee van het voorwerp waarop het botst, treft deze golf dan daarna ons netvlies, een soort foto gevoelige laag, dan geeft het daar deelinformatie af. Ons brein zet dat impuls om in een kleurtje en structuur die we hebben leren kennen door kijken en het benoemen, zo komen er miljoenen impulsen tegelijk binnen en vormen zo bv het schilderij aan de wand wat wij zo mooi vinden.
In werkelijkheid zijn het een op ingewikkelde manier door elkaar krioelende energie pakketjes, die allen gehoorzamen aan hun innerlijk meegekregen energiestructuur. Dat kunnen omzetten van impulsen naar een begrip is het wonder van ons zintuig het brein. Al wat je in feite ziet is een begoocheling door de zinnen. Alleen het brein kan de werkelijkheid benaderen en voor ons vertalen in een begrip.
Het brein echter bestaat ook uit een aantal pakketjes energiestructuur in de vorm van een soort bio PC, maar miljarden (benadering) keren ingewikkelder dan die van een door de mens gemaakte p.c. bijvoorbeeld. Als je dit begrijpt kun je bedenken dat onze schepping moet zijn zoals hij is en goed is. Het is dat ene breindeel dat in zijn onwetendheid zo zulke fantasieŽn aanhangt en wel via het hersengebied waar het vertaalgebied van de impulsen, het "valse ego" zetelt, het verzint allerlei wereldbeeldvormen om macht te krijgen over de onwetenden en de omgeving.
Gelukkig is echter ook de echte kennis aanwezig, want de energie pakketjes zijn de zelf "kennis", weliswaar statisch, en kunnen zelf niet WETEN, maar ze creŽerden het spiegelbeeld van zichzelf in de vorm van het brein, dat zich zelf kan overzien. Zo is statische kennis geworden tot dynamische kennis. De evolutie hoeft niet meer in verplichte volgorde volgens de mogelijkheden die in de stof liggen opgeslagen als eigenschap, (statische intelligentie) maar kan door denken (dynamische intelligentie) hele stappen overslaan.
De geest is uit de fles en dan verschijnt "oorzaak en gevolg "op de aarde. Maar de oude structuur blijft altijd gelden, wij zullen altijd ondergeschikt blijven aan de NATUUR. Ons onbeholpen knutselen met kennis nu, kan tot veel ellende leiden en zelfs tot het einde van de mensheid, maar niet tot die van de natuur en zijn ordening. Het zou een edel streven zijn de rede in de mens te gebruiken om een paradijselijke ordening te scheppen hier op aarde, door alle wezens als gelijkwaardig te bezien. Het Broeikas effect dat wij mede veroorzaakt hebben hoeft geen fataliteit te zijn. Bomen nemen grootte hoeveelheden CO≤ op terwijl ze op de dag de voor ons benodigde zuurstof vrijmaken. Logica: plant massaal bomen aan op aarde, en waarom geen passende fruitbomen en vruchtbomen in gepaste verhouding natuurlijk samen met alle andere soorten, laten we een parkje maken van de aarde in plaats van een grote supermarkt. Zo helpen we mee aan het ecosysteem, het zou wel eens haast kunnen hebben er mee te beginnen. Vogels en insecten nemen een groot deel van het werk uit handen, deze zijn er niet voor niets in de natuur, buiten dat ze ook mooi zijn en ons amuseren. Zij laten voor de mens nog voldoende werk over, zodat er voor elk van ons wat wils zal zijn. Werk en mede daardoor een passend onderdak en omgeving voor ons allen in ons systeem. Maak hier eens een wereldpersconferentie van, in plaats van het zo dominerende: Hoe maak Ik geld en Hoe word Ik zo belangrijk mogelijk. Maar misschien blijft dat voor de aarde wel een utopie en is dit alleen mogelijk op een andere planeet. Een die vrij is van de menselijke "logica" van nu. Tot zover deze monoloog. U ziet dat het gemakkelijker is te geloven, dat kan heel goed, maar wees kritisch en gebruik je verstand waar dat voor bedoeld schijnt.
Thl1411054auteursrechten voorbehouden volgens de wet

 

 

Home