De waarheid analyse

Metafysica

wetenschap

De waarheid: analyse.
(metafysica visie Thl)
****

De stof = bestaansvorm ***De bezieling = de vormgeving *** De geest = de belevingsvorm.***
De waarheid is een van de onstuitbare energiestromen van het ongekende,
dat zich toont in vele gedaanten en duizenden "gezichten",
op welke wijze het aan zijn spiegelbeelden gekend kan worden.
Zij is de voortbrenger en vernietiger van illusie en desillusie zonder zichzelf te beroeren,
aldus de stof bezielend, en zo de belevingsvorm creŽrend.
Voor de geest in onwetendheid blijft zij een raadsel, een mysterie, het grote 'waarom?'.
Voor de geest in hartstocht is zij iets wat men moet ontkennen en verkondigen als leugen om tot tijdelijke alleenheerschappij te komen.
Voor de geest in goedheid wordt zij tot verstand dat tot inzicht leidt,
om zo het ware achter de waarheid te leren kennen.
In zijn statische vorm is zij de naakte waarheid, of zo u wilt: de volmaakte kennis. De zijnsvorm. (stof).
In zijn dynamische vorm schijnt zij de leugen om tot het doel, het spel, te komen.
De bezieling (vormgeving) De vereniging van deze twee is de rusteloze geest in de mens.
De belevingsvorm (de geest) De bewuste vereniging van deze twee is het de kosmische beleving,
een afspiegeling van kosmische intelligentie.

Thl131198745auteursrechten voorbehouden volgens de wet.

 

 

Home