Het valse ego

Metafysica

Wetenschap

Het valse ego.***(metafysica visie Thl)

Ontstaan analyse.
Waarnemer, waarneming, het waargenomene.

Kenner, kennis, het gekende.

Een WAARNEMER neemt een object waar met zijn zintuigen.
De kwaliteit van de zintuigen bepaalt de waarneming.
De opgenomen informatie wordt geplaatst in een zekere geheugenplaats.
Van de betreffende gebieden der gebruikte zintuigen van de waarnemer.
Hier tekening van een gezicht tegenover een brandende gloeilamp. <<<<Gezichtsbeeld:

Ovaal licht uitstralende vorm,

Reuk: Specifieke geur.

Gevoel: Een zekere warmte op een bepaalde afstand.

Gehoor: Een licht gezoem, wanneer het licht geeft (50Hz).

Het object is nu het WAARGENOMENE.

Het object is nu als WAARNEMING opgenomen in het geheugen van de waarnemer.
In de vorm van een bepaald neuronenpatroon in het brein, dat over deze vier gebieden rijkt.
Het waargenomen object staat buiten hem.
Telkens als de waarnemer daarna het zelfde object ergens ziet is hij DE KENNER.

Hij KENT het object.
De binnenkomende informatie is gelijk aan een neuronen patroon dat al bestaat in zijn brein.

HET GEKENDE,
·Zodra dit gebeurd is, herkrijgt het object zijn vorm en eigenschappen in de geest van de kenner.
Ook als dit object gezien wordt in vorm van een tekening op papier.
Zo meent het “ik” dat hij of zij de kenner is.

Ook dat “ik” is echter ontstaan door het zelfde breinspelletje van waarnemen, vanaf de eerste levensdag
Uit het gemaakte onderscheid tussen Ik en die ander.(hij)

Kennis in geluid (het woord) aanleren en doorgeven:

Veronderstel de reactie van een primitieve mens, ·die uit eigen waarneming de lamp kent en dit een andere primitieve vertelt.

Hij zal naar het object wijzen en mogelijk "zzzzzoe uitstoten.
(geluid>>>naam: veel woorden zijn in oorsprong afgelijd van een natuur geluid)

In zijn handen wrijven om het gevoel van warmte te simuleren (gevoel>>>warm)
Met beide handen naar de hemel en Zon wijzen als vergelijk met de lamp. (gezichtsbeeld>>licht, warmte)

Als hij fonetisch de klanken 'brandende lamp' leert uitspreken en hij wil dat "leren" (onthouden)
zal hij dat voorwerp zo voortaan noemen en heeft zo zijn eerste aangeleerde kennis opgedaan van een Europeaan!

Thl1410200567 auteursrechten voorbehouden volgens de wet.

 

 

 

Home