Geest en ziel

Metafysica

Wetenschap

Geest en ziel.****(.metafysica visie Thl)

Wie ben ik? Een op duizend mensen stellen deze vraag wel eens bij zichzelf en staan er even bij stil.
Een van de duizend van deze "een- op- duizend" zoeken er bewust naar.
Een op de duizend daarvan denken het gevonden te hebben.
Doch slechts enkele van hen is gegeven het te benaderen.

Geest en ziel wordt overal verward en er worden steeds andere waarden aan toegekend
en ten onrechte omhuld als "godsdienst met velerlei namen en rites.
Ik zie het zo, en zag het eens in een soort droom zonder te slapen. Ik geef datgene zo goed mogelijk weer, wat in de "droom" zo eenvoudige en vanzelfsprekendheid leek en zich voor mijn ogen afspeelde zoals men een Otto motor ziet draaien die doorzichtig is! Ik had zelfs het idee het even op te schrijven, maar vond het zo eenvoudig dat ik dacht dat dit echt overbodig was en dat ik het nooit zou kunnen vergeten.
Wie ben ik!
De stof (materie) is de "zijnsvorm" Dat waar alles uit is opgebouwd.
Laten we het ouderwets atomen noemen (ondeelbaar).
De vormgeving, (kristalvorm, plant, dier of mens) is de bezieling,
Een mens, dier en insect is dus een "levende ziel". Een kristal een "dodeĽ bezieling een dier en plant is dus ook een levende ziel. Als de bezieling ingewikkeld genoeg is ontstaat het fenomeen geest: "het denken". Een boom denkt niet, neem ik aan. Een dier wel. Maar enkel op het moment en is zich niet bewust dat het denkt. Een mens is zich wel van zijn gedachte bewust en slaat alle gegevens op die via zijn zintuigen binnenkomen in een tijdelijke en een lang termijn geheugen. Hij kan dat waarnemen herbekijken (beleven) dat noem ik de belevingsvorm.
De geest is dus de belevingsvorm,

Drie dingen vormen dus de mens:
De stof, (zijnsvorm) waaruit het lichaam is opgebouwd,
De ziel, ( vormgeving)waarin de levensenergie, (ingewikkeldheid van molecule en atoomstructuur die wij mens noemen of, een levend organisme) *Bij meditatie* "het zelf" of, "niet ik genoemd", waarmee de geest samen zou moeten werken, om een harmonisch leven te kunnen leven. Wat leven is en hoe dat werkt weten wij niet. Een soort bio Motor die leven genereert zolang de lichaamscellen gezond en intact zijn.
De geest, (belevingsvorm)een brein dat zichzelf kan spiegelen(overzien), of, weet dat het weet.
Dat zou je de Godvonk kunnen noemen.
Een dynamische afspiegeling van de statische intelligentie van de kosmische Creatieve krachten
Het geheel is een deelaspect van de natuur, dat je de uiterlijke verschijningsvorm van "God" zou kunnen noemen of Kosmische Creatieve Krachten. Ik hoop dat het zo duidelijk overkomt, is logies denk ik.
Dit geld ook voor alle andere levende wezens als principe.
Thl 201301023Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.

 

 

 

Home