Denken, gedachten, verstand

Metafysica

Wetenschap

Denken, gedachten, verstand (Het zesde zintuig) visie de Thl

Denken, gedachten en verstand zijn naar mijn inzien geen gelijke dingen! ***
Probeer het eens als volgt te bekijken.
Echt denken is een zeer snel gegevensverwerkende gebeurtenis van het brein, het gaat zo snel dat je niet weet dat het plaats vind.
Het korte en daarna het langetermijngeheugen wordt afgezocht naar de gevraagde informatie door middel van het Egocentrum in de hersenen,
(zoeken in aangeleerde opvoedings, schoolse en niet aangeleerde onderbewustekennis) vervolgens worden de gevonden impulsen in het Egocentrum omgezet in een gedachtestroom in de vorm van het gesproken woord. De snelheid waarmee je het gevondenen naar buiten brengt in woorden(klanken)
Hangt af van de ontwikkeling van het Ego gebied.
Men spreekt wel eens van "traag begrip"(servo lente) van sommige mensen.
Wat je opmerkt na het denken, zijn de gedachte die op borrelen in het bewustzijn,
met je verstand kun je daar uit kiezen, de zaak beredeneren,of terzelfdertijd uitspreken,
of er wordt door verstandelijke benadering een andere vraag gesteld voor meer duidelijkheid betreffende het onderwerp.
Er volgt dan weer denken.
En wederom opborrelen in het bewustzijn van nieuwe gedachten,
soms komt dat antwoord een uur later als je al lang ergens anders mee bezig bent.
Het denken gaat dus verborgen voor je persoonlijkheid gewoon door!
Dikwijls wordt met zo een te laat komend antwoord niets meer gedaan en men heeft spijt dat men dit gisteren niet wist.
Ik denk dat gedachten en verstand(als dat verstand goed geoefend is) de onbewuste statische kennis die van naturen in elk levend wezensbrein van oorsprong aanwezig is, door “op borreling” van gedachten begrepen kan worden met het verstand.
Door een vorm van vragen stellen aan zichzelf.
Of je dat snel kunt leren weet ik niet, maar dat het mogelijk is weet ik zeker.
Kijken moet je immers ook leren al meen je dat je alles altijd precies ziet!
Ik heb een sterk vermoeden dat het brein naast een algemeen bestuur en regel functie voor onze organen ook het zesde zintuig is dat snel en onopgemerkt onverwachte prestaties kan leveren.
En dat er nog heel wat te onderzoeken is op dit echt achtergebleven wetenschappelijk gebied.
Thl 16295Auteursrechtenvoorbehouden volgens de wet

 

 

Home