benzeen: Om hoeveel en welke
kankers gaat het ?

Gezondheid tips


*In 2000 werden er 116 erkend, in 2001 122, in 2002 152, in 2003 180, in 2004 146, in 2005 179 en in 2006 186, meteen het hoogste getal tot nog toe.

*Van 2000 tot 2006 gaat het om 5 longkankers door arseen, 16 longkankers door zeswaardig chroom, 3 longkankers door nikkel, 7 longkankers door homologen van naftaleen, 2 longkankers door polycyclische aromatische koolwaterstoffen, 17 schildklierkankers door ioniserende straling, 1 leverkanker door een virale infectie, 30 leukemieën door benzeen, 159 kankers van de neusholte en sinussen door houtstof, en tenslotte asbest. Voor asbest gaat het om 841 kankers waarvan 5 kankers van het strottenhoofd, 34 van het buikvlies, 550 van het longvlies en 252 van de longen.

*Kankerverwekkend stoffen in de industrie

*Om U een idee te geven van de relatieve (mogelijk) kankerverwekkend kracht van verschillende materialen, geven we hierbij de maximaal toegelaten concentratie in lucht op de werkplek voor 8 uur per dag, 5 dagen per week, 50 weken per jaar en 40 jaar lang, die minder dan één extra geval van kanker per 100.000 werknemers geeft: *(verdacht) kankerverwekkende stoffen in de industrie: alle gegevens in mg/m3 lucht

*materiaal maximum gebruikt in, aanwezig in

*1,3 butadieen: 34 cracking, synthetische rubber

*benzeen: 16 ruwe olie, benzine, cracking

*carbon black: 3.5 kleurstof, anti-oxydant

*dieselroet: 0.6 dieseluitlaat

*PAK's (#): 0.1 zie benzo(a)pyreen

*benzo(a)pyreen: 0.0005 dieseluitlaat, cracking, ruwe petroleum, asfalt, verbranden van organische materialen, teer van hout en kolen.

*koostof-zuurstof:

*propyleenoxyde: 6 PET-flessen en verpakking

*ethyleenoxyde: 2 PET-flessen en verpakking koolstof-zuurstof-chloor: epychloorhydrine: 12 epoxyharsen, verven, lijmen TCDD-dioxine: 0.00000005 alle verbrandingen, alle processen

*koolstof-stikstof:

*nitropropaan 18

*acrylonitril 7 ABS-rubber/plastic, vezels

*acrylamide: 0.06

*nitrosamines (10 types) 0.0025 synthetische rubber, nitraat in voedsel koolstof-halogeen: 1,2 dichloroethaan (DCE): 40 (*) PVC, amines vinylchloride (VCM): 8 PVC dibroommethaan: 0.8

*koolstof-zwavel:

*diethylsulfaat: 0.2

*dimethylsulfaat: 0.1

*zuurstof:

*ozon (sinds juni 1995): 0.1 bleking, desinfectie

*metalen/metaalcombinaties:

*cobalt: 0.5 catalysator voor ftaalzuur en linoleum

*nikkel: 0.5 roestvrij staal

*antimoontrioxyde: 0.3 brandvertrager

*chroom(VI)zouten: 0.2 leerlooierij

*beryllium: 0.005 organische materialen: houtstof (algemeen): 2 constructie, vloeren, meubelen gebaseerd op houtstof van eik en beuk (#) polycyclische aromatische koolwaterstoffen.

*Benzo(a)pyreen is het sterkst kankerverwekkende PAK. (*) verwacht

*Bron: Deutsche Forschungsgeselschaft, Duitsland, 1994.

*Zoals je kan zien, hebben zowat alle menselijke activiteiten met kankerverwekkende stoffen te maken. Op toxicologische gronden zijn er nog veel meer verdacht kankerverwekkende stoffen, maar daarvoor is nog geen hoogst toegelaten concentratie bepaald: alle types houtstof (eike- en beukehoutstof zijn reeds bewezen kankerverwekkend voor de mens), de producten van de pyrolyse (zeer hoge verhitting) van eender welk organisch materiaal, ethyleen dat in het lichaam dezelfde reacties vertoont als ethyleenoxyde, echter slechts bij 30 keer hogere concentraties in de lucht, formaldehyde en nog veel meer...
Voor U opgezocht Thl.

 

 

Home