Epilepsiestudie waarschuwt tegen aspartaam in medicijnen

Gezondheid tips

Epilepsie studie waarschuwt tegen aspartaam in medicijnen.

*CEO Epileptic Foundation of Maui (dba Pacific Epilepsy Society)
Door dokterGlen Mmabson

*De ‘Pacific Epilepsy Society’ heeft in samenwerking met de ‘Epileptic Foundation of Maui’ een zevenjarige studie over epilepsie afgerond. Epilepsie is nog nooit zo veel voorgekomen in Hawaï, de Westerse Staten en gebieden in de Stille Oceaan als nu. In de afgelopen twee jaren is het aantal patiënten met epilepsie met 100% toegenomen. Zie EFM Survey, Freedom of Info Act 2000-2008 & EFM Survey 1999-03.

*De grootste oorzaak voor deze toename in epilepsie is de toevoeging van aspartaam in de nieuwe grotere capsules van Dilantin, Depacoat, Tegratol en andere medicijnen die epileptische aanvallen moeten tegengaan.
In 2007 wijzigde de producent van Dilantin zijn recept van een rood wit gestreepte 100 mg capsule in een veel grotere witte capsule, aan een kant oranje, met 100 mg van het medicijn plus de toevoeging van aspartaam. 150 mensen namen dit nieuwe medicijn en ondervonden allemaal een toename in het aantal epileptische aanvallen. Een werknemer van de farmaceutische producent, die onbekend wil blijven uit angst zijn baan te verliezen, vertelde dat er aspartaam aan de nieuwe capsule werd toegevoegd.

*Dr. Allen Stein, neurochirurg en president van de epilepsie vereniging van Hawaï (een zelfstandige organisatie) staat niet vijandig tegenover de makers van aspartaam. Hij schrijft de medicijnen routinematig voor. Ik geloof dat dit een reden is voor de grote toename van epilepsie in deze gebieden. *Interview met Dr. Mabson door Dr. Betty Martini, D. Hum

*Martini: Hoe en waarom bent u begonnen met dit onderzoek, Dr. Mabson? *Mabson: Van 1999 tot 2007 verrichtte het Epileptic Foundation of Maui een onderzoek naar de drie meest voorkomende vormen van epilepsie: (1) de absence (afwezigheid), (2) Complex-partiele en (3) De zogenaamde “Grand mal”.

*4.975 mensen van de 130.000 Maui bevolking leden aan een van deze drie vormen van epilepsie. Bij bejaarden boven de 65 jaar en kinderen onder 12 jaar toonde zich een toename van het aantal aanvallen. In de gehele staat Hawaï zijn er 28.000 epilepsie patiënten.

*We probeerden te achterhalen welke medicijnen het meeste effectief waren, toen bekend werd dat meer dan 50% van de medicijnen aspartaam bevatten. We keken vervolgens welke medicijnen het meest werden voorgeschreven. Dilantin, Tegratol en Depacote bevatten het grootste aandeel aspartaam van de 22 meest voorgeschreven middelen.

*In 2007 veranderde Dilantin de 100 mg rood wit gestreepte capsule. De capsule werd groter gemaakt, wit, met oranje aan een eind, nog steeds 100 mg van het werkzame middel erin, maar nu ook met aspartaam. 150 mensen die de nieuwe Dilantin innamen meldden een toename van het aantal epileptische aanvallen. Ook verslechterde het zicht en het denken werd bemoeilijkt. Men vermoedt dat in vijftig gevallen glaucoma patiënten meer problemen kregen. Wij dachten dat er een experiment uit de hand was gelopen. Een werknemer gaf toe dat aspartaam was toegevoegd.

*Martini: Waren er ook sterfgevallen door aspartaam?

*Mabson: Dr. Allen Stein, neurochirurg, heeft aspartaam in grote hoeveelheden voorgeschreven aan zijn patiënten, met negatief resultaat. We telden 150 verdachte sterfgevallen. Allen Stein is president van de Epilepsy Foundation of Hawaii.

*Martini: Wat is het verschil tussen uw organisatie en die van Dr. Stein?

*Mabson: Een groot verschil:
De Epileptic Foundation of Maui (EFM) geeft eerste hulp aan epilepsie slachtoffers en bemant 24 uur per dag en 7 dagen in de week hulplijn 1 888-919-9444. We hebben meer dan 5000 ouders gratis geschoold, als ook de Maui politie, het departement van openbare veiligheid en openbare scholen in Hawaii. We bieden onmiddellijke, praktische levensreddende hulp aan epilepsie patiënten. Dit is erg persoonlijk voor mij. Ik heb traumatische epilepsie als gevolg van 18 maanden marteling die ik onderging toen ik als burger gevangen werd gezet tijdens de oorlog in Vietnam. Er zijn meer dan 50 vrijwilligers die dit werk met mij doen. We nemen geen geld aan van aspartaam producenten.

*Martini: Wat doet Stein’s organisatie? *Mabson: Zij verkopen boeken en documenten die niet up-to-date zijn. Ze verlenen geen persoonlijke service.

*Martini: In welke tijdschriften heeft u gepubliceerd?
Mabson: Onder andere in Neurology 48:621. Hamburg University News 2003, Strouseburg on Epilepsy Vol 2 pp 5, 6, 7 & 8 Savic, International. Athurer lnternational Epilepsy Research 26:245 2002: Long Term Follow-up After Temporal Lobe Resection for Lesions Associated With Choric Seizures.

*Opmerking door Betty Martini:
Het is al dertig jaar bekend dat aspartaam een middel is dat epileptische aanvallen opwekt. In een onderzoek dat 52 weken duurde werd de toxiciteit van aspartaam onderzocht bij 7 onvolwassen apen, 5 van hen hadden grand mal aanvallen, 1 stierf.

*De lijst van de FDA (Federale Food and Drug Administration) uit 1995 meldde 92 symptomen bij 10.000 burgers; 4 soorten epilepsie, dood, blindheid, sexuele disfunctie en een lange lijst van neurologische problemen.

*Dr. Richard Wurtman heeft in het Congres een verklaring afgelegd tegen aspartaam. Hij verklaarde dat aspartaam producent G D Searle Co, gedreigd had de geldkraan voor het onderzoek dicht te draaien als hij de epilepsie aanvallen in verband met aspartaam langer bleef onderzoeken. Nu spreekt Wurtman niet meer over aspartaam, maar hij heeft een lang spoor van verklaringen op papier achter zich gelaten.

*Mevrouw Barbara Metzler uit New Yersey vertelde over haar dochter Julia:
In april 1986 was zij bezig met haar eindexamen toen zij gediagnosticeerd werd met temporale lobe epilepsie. De behandeling door de neuroloog uit Pennsylvania sloeg niet aan. Ik hoorde dat Dr Wurtman van het Massachusetts Institute of Technology onderzocht of er een verband was tussen aspartaam (NutraSweet) en epilepsie. Het kwam in mij op dat aspartaam de epilepsie van Julia had losgemaakt. Ik had zelf altijd migraine na het drinken van frisdrank met aspartaam. Het viel de vriendinnen van Julia op dat Julia na het drinken van dieet frisdrank opvallend gedrag had. Ik schreef dit aan Dr Wurtman.

*Dr Wurtman nodigde Julia uit om een uitgebreid onderzoek te ondergaan in het Beth Israel Ziekenhuis in Boston. Drie dagen lang lag zij aan EEG monitors en onderging vele neurologische testen. Toen het onderzoek klaar was werd haar verteld dat zij geen temporale lobe epilepsie had. De arts in Pennsylvinia had niet de juiste diagnose gesteld. Ze werd geadviseerd geen ‘light’ frisdranken meer te drinken en te stoppen met haar medicatie. Ze deed wat haar geadviseerd werd. Langzaam maar zeker genas zij compleet. Het was een ongelooflijke sensatie haar weer gezond te zien worden. Toen zij twaalf jaar later weer een light frisdrank dronk kreeg zij weer een epileptische aanval.

*Ik zocht ook contact met Dr. H.J. Roberts uit Florida. Hij vermoedde ook dat Julia sterk reageerde op aspartaam, de kunstmatige zoetmaker. Hij realiseerde zich dat aspartaam ook een invloed had op haar cognitieve functioneren en haar gezichtsvermogen. In twee van zijn boeken over aspartaam wordt deze casus aangehaald.

*Hoe verkrijgen de aspartaam makers onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat aspartaam zonder gevaren is? De gouden regel kan hier toegepast worden:
Hij die het goud heeft maakt de regels.
Onderzoekers-te-huur zijn vazallen voor de corporaties die hen betalen. Als zij met een eerlijke analyse komen: jouw product is een moordenaar! komen ze op een zwarte lijst te staan. Dus natuurlijk staat er in hun rapport: De glorieuze wetenschappelijke doorbraak is een feit. Het is veilig, het is effectief, het verricht wonderen en iedereen op de wereld zou het twee maal per dag moeten innemen! (Als wij er niet over liegen doet een volgende het wel!)

*En richting uitgevers van medische tijdschriften, is soms alleen een vet reclame contract nodig, om valse onderzoeksresultaten gepubliceerd te krijgen. Dr. Ralph Walton heeft een correlerende studie gemaakt over onderzoeken in aspartaam en de sponsors van deze onderzoeken. Het bleek dat in 92% van de onafhankelijke aspartaam studies aspartaam als problematisch werd bestempeld, terwijl 100% van de door aspartaam producenten geïndiceerde studies aspartaam veilig verklaarden. Je kan een gif niet veilig maken! Bekijk het beroemde FDA Bressler rapport:

*Dr Ralph Walton deed zijn eigen onderzoek naar aspartaam, dat toen nog in bezit was van Monsanto. De studie werd beëindigd toen bleek dat bij een man het netvlies losliet en het zicht in dat oog voor altijd kwijt was. Een andere vrijwilliger had een bloeding aan het bindvlies van het oog en weer anderen voelden zich vergiftigd. Dr Watson zei over deze studie: we weten sinds jaar en dag dat aspartaam de drempel voor nieuwe epileptische aanvallen verlaagd. Om een middel dat aanvallen moet tegengaan te vermengen met aspartaam is idioot. Lees dit rapport over aspartaam convulsies en psychiatrische problemen:

*Hier een onderzoek door Mark Gold van het Aspartaam Gif Centrum (The Aspartame Toxicity Center) dat wetenschappelijk misbruik van de industrie aantoont bij onderzoek naar aanvallen en aspartaam.

*Consumenten-procureur James Turner uit Washington, die met Dr. Olney strijdde tegen de goedkeuring van aspartaam verduidelijkt de studie van de Stichting Epilepsie van Maui:
Deze studie heeft bevestigd dat aspartaam zowel aanvallen als epilepsie veroorzaakt, maar dit is niets nieuws voor mij. In 1986 was ik de procureur van het Gemeenschap Voedingsinstituut (Community Nutrition Institute) die een petitie stuurde naar de FDA om aspartaam te verbannen, juist omwille van die reden. Onderzoekers bij het Instituut van Technologie van Massachusetts onderzochten 80 personen die aanvallen kregen na het gebruik van aspartaam. De petitie van het Gemeenschap Voedingsinstituut zei: Deze 80 gevallen komen overeen met de FDA definitie waarbij een product dat een bedreiging vormt voor de volksgezondheid zo snel mogelijk van de markt wordt genomen. Deze zaak ging helemaal tot het Hooggerechtshof en werd afgewezen, wat de macht van de fabrikanten aantoont. Want hoe kan eender welk Hooggerechtshof met onderzochte bewijzen van aspartaam veroorzakende aanvallen, toelaten dat het op de markt blijft.

*Ons Hooggerechtshof wordt overstelpt door de invloed van de Grote Farma zoals aangetoond door de beslissing van het Gerechtshof in februari, Riegel vs Medtronic Inc., uitgezonderd processen in staatsgerechten die de FDA goedgekeurde veiligheid/doeltreffendheid van medische hulpmiddelen uitdagen en betwisten. Recente wetten makers hebben plannen onthuld om die wetten in Kamer en Senaat te verwerpen die de staatsautoriteit beperken en geteisterde patiënten beroven van enig beroep op schade.

*Daarnaast zal de Grote Farma trachten vrij te komen van enige aansprakelijkheid bij gevaarlijke geneesmiddelen die invaliditeit en sterfte veroorzaken bij consumenten. Dit is uiteraard ongrondwettelijk. Indien de FDA aspartaam in 1986 had verbannen dan waren duizenden aspartaam slachtoffers nog in leven geweest. Daarnaast inventariseerde de FDA 92 aspartaam symptomen inclusief vier types van aanvallen, en sterfte, die geclassificeerd werden uit 10.000 vrijwillige consumenten klachten.

*Op Maui, een Pacifisch paradijs, stierven meer dan 100 slachtoffers aan een door aspartaam veroorzaakte aanval. Vermenigvuldig dat met meer dan 100 landen waar aspartaam wordt geconsumeerd in meer dan duizend voedingsmiddelen en frisdranken. Het zou uit de Codex verbannen moeten worden om een uitzinnige kwelling te voorkomen als het zo in nog meer landen wordt vermenigvuldigd.

*De FDA somt de reacties op aspartaam op:
convulsieve epilepsie (Grand Mal), epilepsie en stuiptrekkingen, petit mal epilepsie dat nu absence epilepsie heet, simpele temporale epilepsie en complexe temporale epilepsie. In oktober negeerde de FDA een dreigend gezondheidsgevaar amendement van Dr. Betty Martini, stichtster van Mission Possible International, naar aanleiding van een 6 jaar oude burgerpetitie om aspartaam te verbannen. De FDA is corrupt door het in ontvangst nemen van contant geld betaald door de bedrijven die ze reguleren. Meer dan de helft van de FDA fondsen komt van deze bedrijven. De FDA werkt voor de Grote Farma, niet voor de burgers. Ze zou aspartaam onmiddellijk moeten verbannen, zoals ze al 22 jaar geleden had moeten doen, in plaats van verder te gaan met het inhuren van aspartaam producenten.

*Het onderzoek van Stichting Epilepsie van Maui toont aan dat:
anti-aanval medicatie aanvallen-veroorzakende aspartaam bevat die ze aan epileptische patiënten geven om de aanvallen te stoppen. Wanneer zal deze aanstootgevende krankzinnigheid stoppen.

*H. J. Roberts, M.D., FACP, FCCP is auteur van de 1000 pagina lange encyclopedische text De Aspartaam Ziekte: Een Genegeerde Ziekte (Aspartame Disease: An Ignored Epidemic), hij heeft jarenlang aspartaam aanvallen en interacties met anti-aanval medicatie gemeld. Hij zei: Gezien het grote aantal gegevens dat erop wijst dat aspartaam epilepsie veroorzaakt of verergert, vind ik het complete gebrek aan interesse hierin schandalig. Voor iedereen die twijfelt aan de realiteit van deze wisselwerking heb ik de klinische en experimentele informatie gepubliceerd in vele artikelen en vier teksten gedurende het laatste kwart eeuw. Dit probleem werd verbonden met de toevoeging van aspartaam in een aantal geneesmiddelen die gebruikt worden om aanvallen te behandelen.

*Dr. Kenneth P. Stoller, (President, International Hyperbaric Medical Assoc,Medical Director, Hyperbaric Medical Center of New Mexico) legt uit: Wanneer grote hoeveelheden ongehinderde fenylalanine (1/3 van de aspartaam molecule) met de hersenen in contact komen, veroorzaakt dit een crash van de serotonine niveaus en verlaagt dit de aanvalsdrempel wat in vele gevallen leidt tot aanvallen. Deze informatie is bekend sinds de jaren 70 toen het originele onderzoek werd gedaan op apen, maar door de patenthouder G. D. Searle verzwegen werd voor de FDA. Dit is de reden waarom de FDA een US procureur vroeg om een Kamer van Inbeschuldigingstelling bijeen te roepen tegen Searle. De advocaten die Searle vertegenwoordigden kochten toen de US procureur om zodat hij de zaak aan zijn assistent overliet. De Kamer van Inbeschuldigingstelling werd teniet gedaan en de assistent werd dan ingehuurd door hetzelfde advocatenkantoor als beloning voor de vernietiging van de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

*Een voedseladditief moet volgens de wet inert en niet-reactief zijn. Aspartaam is een chemisch gif, een opwekkend neurogif dat wisselwerkingen aangaat met praktisch alle medicatie en vaccins. Omdat het snel afgebroken wordt, wordt het vlug vervalst. Volgens commerciële wetten tussen de Staten is het verboden om vervalste voedingsmiddelen te vervoeren. Het is enkel dankzij de politieke invloed van Don Rumsfeld, die ingehuurd werd als President-Directeur van de Searle Co, dat het op de markt is en nu de hele wereld vergiftigt.

*Neurochirurg Russell Blaylock, M.D. schreef in Gezondheid en Voeding om Uw Leven te redden (Health and Nutrition to save Your Life): In het geval van light frisdrank in aluminium blikjes, coëxisteert het voor de hersenen heel giftige aluminiumfluoride gedeelte met de verschillende giffen die gevonden zijn in aspartaam, die dus op die manier de meest krachtige overheids-goedgekeurde toxische soep ooit creëert…Hij zegt dat het drinken van zelfs één cola light per dag een opstapeling van formaldehyde (=E240) in de cellen kan veroorzaken, zodat de hoeveelheid gif dagelijks oploopt.

*Hij schreef ook dat fenylalanine een voorloper is van de catecholamine neurotransmitters in de hersenen en dat verhoogde hoeveelheden in de hersenen werden geassocieerd met aanvallen. Deze catecholamines worden gemetaboliseerd om andere opwekkende giffen en peroxide producten te vormen die kunnen leiden tot verhoogde vorming van vrije radicalen en lipide peroxidatie in de neuronen.

*Zoals ook asparaginezuur, een opwekkend gif, werkt als een opwekkende neurotransmitter en de aanvaldrempel verlaagt zodat een aanval gemakkelijker wordt. De bijkomende werking van asparaginezuur en fenylalanine zou de aannemelijkheid van een aanval verhogen, zeker onder hypoglykemiërende voorwaarden. Dit zou zich voordoen als een maaltijd wordt vervangen door een light frisdrank, of als men op een streng dieet is. Het is bekend dat hypoglykemie het effect van opwekkende giffen van deze ingrediënten sterk verhoogt.

*Nu wordt aspartaam toegevoegd in medicijnen, zelfs in medicijnen die de problemen moet aanpakken die aspartaam juist veroorzaakt.

*(PS) Nu in het nieuws: FDA laat Black Box vallen op epileptische medicatie en zelfmoord - Wall Street Journal Gepost door Jacob Goldstein

*Tot gisteren ging de FDA stilaan richting het plaatsen van een Black Box waarschuwing op epileptische geneesmiddelen omdat ze het risico op zelfmoord -gedachten en –gedrag zouden verhogen. Een commissie van externe deskundigen, bijeengeroepen door de FDA, denkt echter dat dit geen goed idee is. Het panel koos gisteren 14-4 tegen de Black Box waarschuwing, met drie onthoudingen, vertelt de Wall street Journal. De deelnemers van de commissie waren akkoord dat er enige risico’s met de geneesmiddelen verbonden waren. Maar het panel leek niet te denken dat het risico dat de FDA gevonden had uit gemeenschappelijke gegevens van vele studies, hoog genoeg was om een Black Box waarschuwing – de meest ernstige waarschuwing gewoonlijk gebruikt voor voorschriftspichtige geneesmiddelen - te verdienen. Onder de besproken geneesmiddelen waren Lyrico van Pfizer, Depakote van Abbot Laboratories en Topamax van Johnson & Johnson.

*Eén panellid zei dat het risico klein leek te zijn. En sommige waren bezorgd dat de Black Box waarschuwing sommige patiënten ervan zou weerhouden om de geneesmiddelen te nemen, in geval de voordelen om aanvallen te verminderen zouden opwegen tegen het risico van zelfmoord -gedachten en –gedrag. Het panel steunde een meer matige stap: Artsen een geneesmiddelen gids sturen die de risico’s beschrijven. Zelfmoordrisico is bij andere geneesmiddelen een groot probleem voor het agentschap, dus de stemming van gisteren zet het agentschap in een benarde positie bij een zeer gevoelig onderwerp. De FDA moet de suggesties van het advies commissie niet volgen, maar doet dit meestal wel.

*Merk op dat de FDA een waarschuwingsetiket voor zelfmoord –gedachten en –gedrag op epileptische geneesmiddelen wou toevoegen. Een panel van deskundigen werd bijeen geroepen en vertelde de FDA om de Black Box waarschuwing te laten vallen. Wie waren de deskundigen, het Grote Farma? Vraagt er zich iemand ooit af wie de FDA leidt? Onlangs kwam het geneesmiddel Singulair in opspraak naar aanleiding van zelfmoordneigingen. Zelfs een 7 jarige had zelfmoordneigingen.

*In Singulair zit aspartaam. De fenylalanine in aspartaam verlaagt de aanvalsdrempel en verarmt serotonine. Verlaagde serotonine veroorzaakt bipolair, ZELFMOORDNEIGINGEN, angsten, gemoedswisselingen, enz. De FDA is vermoedelijk nog in een nazichtfase, en kan niet verdergaan omdat ze het Grote Farma vestigingskantoor in Washington is.

Met dank aan: Opednews. 18 juli 2008 voor U opgezocht door Thl

 

 

Home