Wat is respect

Wetenswaardige columns

Home

Wat is respect? ***** (metafysica)

Respect hebben is een moeilijk uitvoerbare opdracht voor de mens als aardbewoner.
Het is namelijk in wezen een noodzakelijke genegenheid naar al wat om ons heen is in deze natuur, dat vanuit onze persoonlijke waarneming buiten ons ik-zijn lijkt te staan en daardoor al gauw op de tweede plaats komt. Macht (geld) en eer, blijkt nog steeds in onze tijd de overheersende primitieve drang te zijn, die ruimschoots de eerste plaats haalt
Eigenlijk moet je eerst je zelf goed kennen en respect voor jezelf leren hebben, om het naar anderen en de omgeving bewust te kunnen doen. Regeerders, mensen die we notabenen zelf "kiezen" zouden verplicht een respectdiploma op zak moeten hebben om zich verkiesbaar te kunnen stellen, ter zaken kundige mensen op de juiste plaats! Niet een vakkundige kleermaker, die men minister van tuinbouw maakt bv.(L.O.L.)
De meeste mensen hebben een gemakkelijk kwetsbaar ego op de achtergrond, anderen een heel groot ik (gevoel). Omdat je alles in je zelf spiegelt. In dit geval wat je geleerd hebt door scholing, kijk je niet naar het ander zijn belang en zeg je maar wat je voor jezelf belangrijk vind, of je handelt naar die natuur( natuur is er alleen voor handelsbelang bv.) Langzaam kun je anders leren, door logisch nadenken, handelen, botsen, of oneigenlijke verplichtingen door de gemeenschap opgelegd, die valse belangen hebben.(politiek, religie, wereldeconomie)
Respect is denk ik: beseffen dat we allen maar een deeltje van één groter geheel zijn, waar we zorgvuldig mee om moeten springen zonder tolerant te zijn, om het kritische evenwicht in ons ecosysteem te handhaven en niet van: "Och er is zoveel water, dat beetje vervuiling kan de natuur wel aan we moeten immers een zo groot mogelijke arbeidsmarkt creëren".
Of: Vieze lucht van industrie? Als we de viezigheid maar verdunnen met veel verse lucht zit het wel onder de "toegestane norm"! Te veel en kankerverwekkende Auto's? "ze nemen meer zuurstof dan de mens zelf en vervuilen de lucht in dat leefgebied juist even boven de grond, zeker bij regen of koud mistig weer met levensgevaarlijk fijnstof! "er is volop lucht toch, het trekt vanzelf op en daarboven we hebben onze snuffelpalen en alarmmelders!"!
Laten we bedachtzaam omgaan met onze nu nog leefbare aarde nu het nog kan. Ik heb nooit zoveel welvaart gezien in mijn leven, Het nare verschijnsel is dat men niet wil delen met de werkman uit wie zijn handen deze welvaart kwam en komt, nu oude mensen intussen die zich vaak wel moeten kunnen behelpen met een klein inkomen.
Vele landen stoeien met honderd miljardenschuld op hun begroting door verspilling en speculeren, ze gaan nu bezuinigen: op Jan, Jan met de pet! En de bejaarden die eens de huidige welvaart opbouwden en nu als lastig en overbodig worden bekeken! Waar laat men dit geld vretende gevolg van een nu vergrijsde geboortegolf die na de vernietigende oorlog van 1940-45 opbouwend was?
Misschien zou men van deze oude wijze spreuk een grondwet kunnen maken voor een rechtvaardige aarde in de toekomst: "Wat U niet wil dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet".
Beseffende dat al het geschrevene menselijk is, en aan veranderingen onderhevig, niets is immers blijvend op deze wereld. Kijk eens hoe de religies zijn veranderd, zelfs de beloofde "Hemel" is verdwenen. De Hel is niet meer, nou ja, op aarde is ze nog wel voor vele, want wat delen is van de aardse rijkdom staat nergens geschreven! Vogels en wilde dieren "weten" nog beter, zonder te kunnen lezen noch schrijven! Waarom dan twisten over Profeten en goden met vele namen die niemand aan kan wijzen behalve in later op schrift gestelde mondelingen half geschiedenis, traditie en half fantasieboeken die men heilige schriften durft te noemen. Geldig voor het grijze verleden dat al lang niet meer is?
Door vandaag te beginnen met een nieuwe vorm van samenleven die van gelijkheid voor iedereen en samen voor de natuur, werken we aan het geluk van morgen voor alles wat nu leeft en in de verre toekomst. Als we morgen weer wakker mogen worden vinden we het telkens terug... Respect is aan een ander "geven" wat je zelf graag zou ontvangen, zonder daardoor anderen te benadelen en deze daardoor in goede gezondheid te laten. Het is gevoelsmatig in iedereen aanwezig, je moet het plezier ontdekken van het doen, (toepassen) Dat voor iedereen hartverwarmend zal blijken.
Thl139201045 auteursrechten voorbehouden volgens de wet.