Nieuwjaarswensen, gedachten en bedenkingen voor 2013 van Thl

Wetenswaardige columns

Lieve fans en lezers van Gedichten en schrijfsels van Thl, voordat ik overga tot de traditionele Nieuwjaarswens, wil ik de aandacht vestigen op dit toch wel zeer bijzonder jaar 2013.
Namelijk “het jaar van de dertiende fee”.
Je herinnert je allen nog wel het tragische maar toch goed aflopend sprookje van “Doorneroosje". In het betreffende sprookje wordt in een wereldlijk invloedrijkgezin een dochtertje geboren. Alle Feeën worden uitgenodigd op het geboortefeest dat uitbundig en overdadig wordt gevierd, alleen de dertiende Fee wordt niet uitgenodigd. Deze verschijnt echter laat in de avond voor middernacht, de dertiende fee is ziedend boos en voorspelt dat het meisje zich op haar dertiende verjaardag aan een naald van een spinnenwiel zal bezeren en wel duizend jaar zal inslapen en met haar de hele gemeenschap tot op het moment dat de Levensprins haar wakkerkust. Met haar zal de hele gemeenschap weer opleven.
Als we op dit moment onze beschaving in ogenschouw nemen kunnen we concluderen dat we allen samen geleidelijk zijn ingeslapen: Door invloed van de menselijke hebzucht, door onze “beloning” voor door ons verleende dikwijls onzinnige diensten met papiergeld. De voor dit doel gevoerde politiek. We wilden steeds meer “papier” en kregen die samen met een evenredige prijsverhoging van al wat te koop was, zonder er ook maar iets mee op vooruit te gaan. Wel kon men onbeperkt lenen en zo alle ” luxe” kopen en een leven leiden als een prins en prinses, maar helaas op een manier die je totaal afhankelijk en tot gevangenen maakt van ons economie systeem. De gevolgen bleven niet uit en toonden zich in allerlei ziekten die we ons kochten samen met “luxe” levens- en geneesmiddelen, of als toegift inademde door de binnengezogen “verse” lucht van de airco in onze gloednieuwe auto, voortsukkelend in kilometers lange files elke dag weer.
Dan verschijnt uit nood de dertiende fee in de vorm van een dertiende maandsalaris! Het eerste prille begin van de komende “wakker kussende prins”. Volgens de wijsheid van de oude sprookjes schrijvers staan de Feeën symbolisch voor de dertien maanmaanden, die er elk jaar zijn, maar die men niet wenst, omdat de mens door zijn ijdelheid zich boven de natuur wil verheffen. Dertien maanmaanden geven 13x28 dagen =364 dagen. Enkel de dertiende maand zou men kunnen gebruiken om de onregelmatige omloop van de aarde om de zon te kunnen aanpassen met een of twee dagen wanneer dat nodig is. Schijnbaar plotseling gaat alles snel slechter in de economie!
Waar men werkt komt dat werk immers eenmaal klaar, dat was men even vergeten. Om de maatschappij draaiende te houden gaat men van alles maken en uitdenken om werk te houden en zo begint het tijdperk van de grote verspilling en vervuiling en. Verarming. We beginnen “wereldhandel” dat is goederen verkopen aan andere landen die ze best zelf kunnen maken. We vinden nieuwe handelswaar, zoals in geld handelen, vervuilingsrechten verhandelen, digitale lucht verkopen.
De mens vindt de EU uit en dat geeft nieuwe mogelijkheden. Multinationals verhuizen naar goedkope productieplaatsen in dat gebied met lage lonen. Gevolgen: Mensen vliegen buiten, geen werk meer! De nieuwe bedrijven die ontstaan in het oude land zijn gerobotiseerd er zijn bijna geen mensen meer nodig. Er ontstaat een enorme werkeloosheid. Mensen worden dakloos door een huizencrisis en geven minder geld uit, wat de economiecrisis nog verder doet toenemen.
Dan blijkt dat regeringen en banken even slordig met geld omgingen en leenden als de” kleine man” om luchtkastelen te kunnen bouwen, maar dan miljarden euro’s! “Knappe koppen” uit de politiek schreeuwen om meer belasting, wij moeten er samen voor opdraaien! De ogen van de mensen gaan langzaam open, ze protesteren! Het bereid zich uit want de hele wereld hangt nu eenmaal aan elkaar vast. Dictators worden onder druk van de volksmassa die niet goedschiks willen vertrekken met geweld afgezet. Een nieuwe dictator met een ander gezicht ligt al op de loer en draait zich in de nieuwe regering. Ook deze zal verworpen worden of tot inkeer komen en de goudenstandaard invoeren.
Een gouden munt is de enige ware beloning waar men niet mee kan manipuleren. De mens geeft niet op, hij is zijn vrijheid bewust geworden. Doorneroosje is ontwaakt, dank zei de dertiende fee en haar tegenhanger de prins. De mentaliteit van de mensheid zal, al is het met tegenzin van het “kapitaal” moeten veranderen.
Dit jaar de 13-13-‘13 zal de definitieve ommekeer zijn.(16 december 2013) Men wordt niet meer “arm” geboren! Iedereen zal kunnen genieten van wat moederaarde te geven heeft en in gelijke mate.
De mens zal weer creatief en vrij zijn. Behulpzaam voor zijn medemens, voor zich zelf leren zorgen en zo samen leven voor het geheel in een gezonde natuur die immers de wieg en de gelijke weg is van elk levend wezen.
Thl wenst allen een mooi 2013 en een goede gezondheid toe. Op naar een nieuwe levensstijl, creatief en met respect voor alles wat leeft!

Thl31121213 auteursrechten voorbehouden volgens de wet.

Home