Kees zijn geloof.

Wetenswaardige columns

Heel grappig Kees, je gelooft dus het onmogelijke. Een wereld in 6 dagen scheppen.
(In de stof heeft alles zijn tijd nodig)
Je doet dat omdat je anders moet geloven aan schepping uit het niets!
Volgens mij kun je beter geen van beide zaken geloven.
Ik denk dat er een energiebron is die voor de mens niet gekend is.
“Het Ongekende".
Dat is werkzaam in je cellen en wij noemen dat "leven"
Je geest is een berg aangeleerde- en fantasie gedachten die samen de "wereld" een betekenis voor je geeft
en die je de mogelijkheid geeft deze in de vorm van” ik persoon” te beleven.
Zo kun je in het spel van vermaak van het «Ongekende» mee spelen.
Het is jouw persoonlijke waarneming van de wereld, waarin je dat beleefd,
welke waarneming sterk afhankelijk is van de kwaliteit en geoefendheid van je mee gekregen zintuigen.
Door "oorzaak en gevolg"(wet van carma) word je normalerwijze verstandiger.
Jouw oorzaak, het willen geloven, heeft als gevolg dat je zelf de ware natuur van de dingen niet onderzoekt
en dus in een eindeloze cirkel van onwetendheid blijft rond tollen.
Gebruik je talenten om een "rijk" leven te leiden en geniet van de verschijningsvormen die uit het "ongekende" voort komen.
Zoek het niet, je zult het nimmer vinden.
Ook niet als men zegt: ”kijk naar de hemel, daar vind je het”.
Noch wanneer men zegt: “het is in de ruimte”
en niet als men zegt:” zie, deze mens is het”!
Het Ongekende is namelijk in je zelf werkzaam
zonder dat je het in wezen bent.

THL1709200834 Auteursrechten voorbehouden volgens de wet
Home