IAKIDO

Wetenswaardige columns

( metafysica visie Thl)
Is een combinatie van vechtsport en meditatie door velen beoefend, niet alleen voor de sport, maar ook voor toepassing in bedrijfsvoering door managers en zelfs door politici om macht uit te oefenen over anderen en om dat voor elkaar te krijgen wat zij willen.
Zij die in meditatie zijn en zich sterk concentreren op een wils gedachten in zich bijvoorbeeld: Dat niemand hen omver kan krijgen, als- het- ware zich met een stalen-anker in de grond gezet weten zodat men onwrikbaar standhoud. (zowel letterlijk en figuurlijk).
Het is dus geestelijke machtscontrole uitoefenen op dat wat men wil.
Ik wil hier waarschuwen en jullie bekend maken hoe mensen je bewust willen en kunnen overheersen door overbrenging van suggesties of zelfsuggestie voor hun eigenbelang, dus wees waakzaam, leer zelf de techniek aan, om zo weerbaar te zijn en daardoor meer te genieten van jouw leven.in vrijheid en blijheid en in harmonie met de Natuur die ook jouw Oorsprong is.
___________________________________________
Aikido: de filosofie van ZEN. De weg, of het pad (Do) naar centrum (lichaam) (Ai) en geestelijke kracht, energie (Ki).
Als je Aikido regelmatig met Zazen (meditatie) aanvult zal je besef van wat er met Ki bedoeld wordt steeds meer toenemen.
KI is het centrum van AI-(KI)-DO. Met het beoefenen van Aikido breng je lichaam en geest Ai-Ki-Do tot eenheid, en op deze manier balans in je leven. De weg van ZEN vraagt om kracht tot" loslaten" en grote inzet! De ZEN weg is een weg van loslaten, van leeg worden. Zen is ten diepste verwant met het onbegoochelde hart van elke religie. Zen vraagt veel geduld, oefening en leren zien hoe je telkens weer gehecht raakt, hoe die altijd veranderende som van gehechtheden dat IK (valse ego) zijn, waar je zo heilig in gelooft.
Deze zgn. zelfverdedigingssport leidt tot het ontdekken van “hetzelf” en bewustzijnsverruiming door een sterk meditatief karakter. Deze methode, die al eeuwenoud is, en door de japanner Morihei Uyeshiba (1883-1969) uitgewerkt. Het is als een rituele dans, waarbij de tegenstanders gezamenlijk zoeken naar het fundamentele evenwicht in elkaar.
Men oefent het benutten van de levensenergie Ki, (vergelijkbaar met Tsji) in zichzelf en in relatie tot de ander. Ook door ademoefeningen, waarbij men bewust hierin evenwichtig handhaaft, men moet geestelijk vrij komen van zijn eigen ego en de Ki in zichzelf verenigen met de universele Ki. Hier onderscheid men de yin - yang energie, de positieve- en negatieve Ki. In een wedstrijd is het van groot belang de positieve gedachtekracht te oefenen.***
Aikido begint in meditatiehouding in groepsverband, waarbij een aantal malen kian (=Ki) (an=volmaakt) geschreeuwd wordt. Deze krachtroep wordt ook toegepast bij het onderdrukken van pijnen en ter preventie van ziektes en klachten zoals vermoeidheid. In feite is het beoefenen van Aikido het zich verdiepen in het zelf. Men leert zo een openstellen van eigen geest en kracht, die men kan beheersen, een maal geopend is die daar voor het hele leven. Zen is afkomstig uit het Sanskriet dyana, en is een intense meditatie vorm. Een religieuze tak van het Boeddhisme, dat zowat in de zesde eeuw China bereikte en in de twaalfde eeuw Japan binnen kwam.
De ZEN-meditatie onderscheidt zich door een vrij plotselinge ervaring van de werkelijkheid, SATORI genaamd, Het doel is om van iedere binding met de uiterlijke en innerlijke realiteit bevrijd te zijn, om zo de eenheid van het denken en voelen(geest en lichaam) te ervaren, en de twijfel(verdeeldheid) op te heffen, die er in het menselijk bestaan is.
Door deze satori komt men tot een rustige en fijn aanvoelen van de levensaanvaarding . In ons Westen is Zen ontwikkeld als één van de bouwstenen van transcendente psychologie (Een op ervaring gebaseerde weg tot zelfkennis, waardoor men zich bewust wordt van zijn eigen hogere ik, of natuur en een neiging krijgt zijn liefde naar buiten te richten, omdat men ten volle bewust is van zijn omgeving; De op deze manier gelijkgestelden zielen leven in harmonie met hun omgeving, er zullen geen onderdrukkers zijn, noch onderdrukten! Eenheid in verscheidenheid. En de aarde zal opnieuw bloeien als een ontluikende roos in het voorjaar.
Thl1030712Auteursrechten voorbehouden volgens de wet

Home