Op eigen benen staan

Wetenswaardige columns

Als je wijzer wilt worden uit oorspronkelijke geschriften, moet je daarin niet lezen wat je denkt, maar overdenken wat er geschreven staat.
Als je zoekende bent, kun je dat op veel verschillende manieren doen, een ervan is alles vanuit je eigen ervaringswereld bekijken, dat is een onuitputtelijke bron, ik kan niet alles opnoemen. Dat zou veel te lang worden.
Het bestaat kortom uit dat wat je ooit in je leven deed en doet, van de zuigfles tot ingewikkelde boeken lezen en de school van het leven en de mogelijkheden van je meegekregen erfelijke eigenschappen.
Met deze elementen tracht een normaal mens met de voeten goed "geaard" op de vaste bodem al zijn problemen op te lossen. Belangrijk is goed te weten waar je op het moment mee bezig bent, het verleden is een herinnering geworden, de toekomst is nog niet daar, dus daar heb je nu niets aan. De lijn van het nu kun je een beetje doortrekken, dat heet plannen maken. Zo kun je je leven geordend inrichten, daar heb je verstand voor gekregen.
Als je gaat graven in het verleden, oude boeken en geschriften dus, moet je er voor zorgen te lezen wat er staat, je ziet dan al gauw dat de meeste dingen niet van deze tijd zijn en tot een overlevering geworden zijn, die vertellen hoe mensen vroeger dachten en deden in hun ontwikkelingsstadium. Veel technieken die wij nu toepassen zijn uit die boeken gehaald, kijk naar Leonardo Vinci bijvoorbeeld, de fabricagetechniek is verbeterd een tandwiel is echter nog steeds een tandwiel, alleen het materiaal is veranderd.
Op spiritueel gebied is het niet veel anders, omdat dit een gebied is waar we moeilijk bij kunnen. In onze fantasie bestaat alles of kan alles bestaan wat we uitdenken. Het gevaar is dat wanneer we in ons zelf kijken we misschien wel naar fantasie kijken waar we dan graag in vluchten, we zijn dan onze "problemen" even kwijt.
Uit Boeken lijkt het dan ooit dat dingen die je zelf bedenkt bestaan, je vind ze prachtig en dat het geschrevene bedoeld was voor een andere tijd met de daarbij behorende traditie en gedachtegangen ontgaat je. Zo kun je gemakkelijk geestelijk verdwalen en de grond onder je voeten voelen weg glijden. Je kunt op deze manier “wereldvreemd” worden.
Mijn gedachte is, dat spirituele vooruitgang in de mens enkel een geestelijke activiteit is. Dat geeft de mogelijkheid om comfortabel en in harmonie met de natuur en zijn mede wezens in een eigen gezond lichaam "leven en levensvreugde" te beleven, hier op deze aarde en steeds op het ogenblik van nu.

Thl. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.

Home