Begraven en reincanatie

Wetenswaardige columns

Antwoord op een aan mij gestelde vraag.
Het is mijn persoonlijk inzicht, iedereen mag er natuurlijk over denken zoals zij of hij dat wil.Thl

Om te beginnen ik geloof niet in een ziel die na de dood overblijft, zelfs de "ouden" wisten en leverden al mondeling over dat : Het lichaam de levende ziel is, het intelligente leven in de cellen dus, dat nu eenmaal eindig is, want alles wat uit stof (materie) is opgebouwd, keert daar eenmaal weer naar terug. (We lenen de intelligentie van de statisch kosmische intelligentie die zich zelf niet bewust is buiten de stof) Wat dat betreft is een mens niet beter af dan een willekeurig dier. De geest (ons bewustzijn van de dingen) houd op te werken (manifesteren) als de cellen zijn afgestorven. Het lichaam ontbind dan.
We leven alleen voort in gedachten van onze familie, vrienden en dierbare . Nog Levende zielen dus! Verder had de gestorven mens de mogelijkheid zich tijdens het "leven" voort te planten, Waardoor opgedane intelligentie en ervaringen genetisch bewaard kunnen blijven. Die zich in komende generaties weer kunnen vertonen in een persoon.
De herinneringen aan een vorig leven zijn echter "gewist" In het hiernamaals is enkel vergetelheid. Een re´ncarnatie is niets anders dan een fragment van eigenschappen opgedaan door een genetisch voorafgaande bezieling. In principe hebben we bij wijze van spreken nog eigenschappen van de Dino's in ons. Helaas is dat nog maar al te vaak te zien. We zijn het" bewuste" verstand van de planeet aarde, helaas nemen we het daar niet zo nauw mee. Daardoor ondergraven wij daarmee de ontwikkeling van een zich in harmonie ontwikkelende aarde. Dat moeten we in gaan zien. Als de haren op ons hoofd even ego´stisch zouden worden onderelkaar, zoals dat mensen vertonen onder elkaar, zou er nog al wat ellende op dat hoofd zijn. ( Hoofdoorlog op den duur) Op naar een mensheid die "verlicht" is, in de juiste zin van het woord en zijn afhankelijkheid van de Planeet aarde gaat herkennen, om deze tot zijn paradijs te maken en niet tot een "hel" voor alle levende wezens daarop. Verder denk ik dat verbranding onnodig luchtverontreiniging geeft, en de ontbonden stoffen van een afgestorven levende ziel, beter in de aarde kunnen gerecykleerd worden dan in onze toch al zo door fijnstof vervuilde lucht. Het moet tot de mens doordringen dat het paradijs hier en nu moet zijn. buiten de stof is alleen statische intelligentie. geen levendwezen! Elk levendwezen, ongeacht zijn samenstelling uit de stof is altijd gebonden aan een of andere vorm van materie.
Thl19012089Autersrechten voorbehouden volgens de wet.

Home