Kontact met de wezens

7 Mogelijk menselijke oorsprong. **Een visie de Thl.

Ik besloot om me even te bewegen, een wandeling te gaan maken, veel had ik immers nog niet gezien van de ronde-stad en haar omgeving. Een blik werpend over mijn schouder deed me meteen van gedachten veranderen, De sierlijk geklede forse gestalte die eerst rustig achter zijn scherm had gezeten was opgestaan en liep mijn richting in. Verdwaasd bleef ik in mijn stoel zitten niet wetende wat te doen. Nu zag ik pas zijn hele verschijning! Zijn kleding had wel wat weg van die van de oude Romeinse volkeren, een mooi lang linnen gewaad bijeen gehouden door een kolossale riem versierd met glasachtige objecten. Vreemd genoeg liep hij vanachter op me toe alsof hij me niet zag.
Van spanning hield ik mijn adem in en durfde niet meer om te kijken. Misschien zag hij me echt niet en liep me voorbij dacht ik. Plotseling werd mijn gezichtsbeeld vertroebeld door intens zuivere kleuren, zoals dat van led-licht, het helle blauw, violet, geel, oranjerood en groen. Een vreemd speldenprik-gevoel ging door me heen, dan vielen de kleuren uiteen als kleurige sneeuwvlokjes die voor me uit stoven in de richting van het scherm waar ik voor zat, ze kleurden het scherm en namen de vorm van het wezen aan dat op me af was komen lopen.
Verbaast keek ik naar het scherm, De achtergrond waar ik eerst tekst las was veranderd in een omegavormig gebogen glazen conferentietafel, de boog daarvan naar mij toe gekeerd. Het wezen zette zich er achter in een gelijksoortige zetel welke omega vormig was, de boog omhoog als ruggensteun en doorzichtig! Duidelijk zag ik zijn gewaad met riem en versiersels daarop door het blad van de glazen conferentietafel heen. Er was geen enkele twijfel mogelijk, dit was de man die eerst achter de monitor naast me had gezeten. Snel kijk ik even opzij en inderdaad de plaats naast me was leeg.
Snel keek ik terug naar het scherm toen een stem die me bekend in de oren klonk zei: " Ja, wees zeker dat ik het ben die daar heeft gezeten, ik wilde even met je praten, voordat je aan de wandel gaat:" Ik keek naar het gezicht en voelde me even verbleken, dat, dat leek wel mijn pasfoto. "Schrik niet van mijn voorkomen, er bestaat niets dat buiten een levend wezen is, alle belevingen ontstaan in het brein evenals alle projecties en fantasieŽn. Dit gaat op voor elke bestaande planeet in het ALL waar bewust leven mogelijk is. Leven is kosmische energie, het gaat en komt in materie die daarvoor volgroeid is.
Het principe der oer zon van het stelsel baart de vaste planeten, sommige nog vloeibare vaste planeten hun maan of manen. Op planeten en hun satellieten worden de mineralen gevormd, en de mogelijke generatie toestanden daarvan (gassen o.a.), al naar gelang de situatie van de planeet. De kristalgroei van mineralen op speciale plaatsen is de basis van eerste levensvormen in hun onbewuste rijk. Doorlopend naar de mogelijkheden van" planten" en bewust leven. Alles komt in een volgorde die bepaald is door de mogelijkheden van de betreffende materie. Er is geen tijdrekening, want tijd is een verschijnsel van de menselijke hersenwerking. Ook in de hersenen passeert alles in volgorde, doch men is dat bewust. Zo heeft men de indruk dat er "tijd" nodig is om iets te doen of te beleven. De ervaring en waarneming wordt opgeborgen in het geheugen, en zo ontstaat een "verledentijd" van opeen volgende gebeurtenissen.
In het echt bestaat alleen het Nu! En dat is zelfs nog relatief. Aangezien de hele wereldbeleving bestaat uit onze waarneming en handelen daarin, deze berusten op impulsen door onze zintuigen afgegeven en door het brein geÔnterpreteerd in een vorm zoals we ons hebben aangeleerd vanaf de geboorte door waarnemen en na bootsen, later door aangeleerde gegevens van anderen die dachten uit hun ervaring, dat een en ander wel eens zo zou kunnen zijn. Het uit proberen kan bewijzen opleveren dat iets kan of niet kan. Dat noemen wij: "wetenschap".
Helaas zijn er veel zaken die men niet kan nabootsen. Leven maken is een van die moeilijke dingen bv. Zoiets als een simpele boom maken of een plant die zich zelf kan vermeerderen, is niet denkbaar. Zelfs met nanotechnologie ligt de boom buiten het bereik, want hoe maak je daarin een programma dat alles stuurt? De studie van de groei van het kristal kan de weg een beetje vrij maken voor een pril begin van "Scheppen"
Met nanotechnologie wil dat wel lukken. De cirkelvormige stad waar je nu in bent is met behulp van nanotechnologie "gegroeid" met alles erop en eraan. Geen hand heeft er werk aan gehad buiten de ontwerpers, wel triljarden assemblers. "Thuis leef je op een planeet waar men primitieve denkbeelden en barbaarse gewoonten heeft, al hoewel de nanotechnologie al beperkt experimenteel toegepast wordt is men nog verre van steden en voertuigen bouwen op deze manier. Alles heeft zijn tijd nodig ook die ontwikkeling.
Eerste regel is respect voor je planeet en zijn levende wezens. De aardse biosfeer is behoorlijk verstoord op het moment.
De tweede regel is ophouden speelgoed voor volwassenen te maken om elkaar te verminken en af te maken en in die maaksels handel te drijven,
De derde regel is Weten dat elke taalgebied onafhankelijk moet zijn en leren in zijn onderhoud te voorzien. Dat geeft minder vervuiling en bezigheid voor iedereen. Evenzo veiligheid voor de rassen en wezens die er wonen, want een planeet is een soort "ruimteschip" waarmee rampen kunnen gebeuren.
Rijkdom van het land wordt opgebouwd door hen die werk verrichten, alleen hun komt deze rijkdom toe. Ieder zijn taak, gelijke beloning, zodat men goed kan leven. Deze regels gelden op de met hogere beschaving bevolkte planeten.
Hoe heeft men je genoemd als deelaspect vreemdeling? Even moest ik nadenken, eh Maya Antwoordde ik. "Begoocheling? Mooie naam, dat zegt al veel ik ben Eezim. Wij treffen elkaar nog wel. Een aangename wandeling wens ik je Maya" Het beeld vervaagde en het scherm weerspiegelde mijn gezicht als in een echte spiegel. Ik bleef nog even stil zitten en keek naar mijn gezicht dat er erg verbaasd uitzag...
De zetel voor het scherm naast me bleef leeg
Thl145201016 auteursrechten voorbehouden volgens de wet.

 

 

Home