Dolen op een vreemde wereld

Home
2 Mogelijk menselijke oorsprong***

Met een lichte schok zette het toestel zich op zijn plaats. Het gezoem van de motoren bleef op een kleine hapering na doorklinken. Rondkijkend in de cabine waar ik zat zag ik een soort paneel, er stond een buisvormige afbeelding op met daar een bol bovenop, in de buis stonden vijf v 's omlaag afgebeeld die omcirkeld waren, ernaast stond eenzelfde afbeelding doch met de pijl omhoog in de cirkel.
Ik besloot op de onderste v omlaag in de cirkel te drukken. Een licht gezoem en de wand opende zich, ik ging de kleine ruimte binnen met de gedachten dat het een soort lift zou zijn. De deur sloot zich toen ik in het midden van de kleine ruimte stond, even later opende zich de deur weer en ik kon een gang in lopen.
Op goed geluk ging ik rechts af, ik had immers geen bepaald doel. De wanden waren van een zacht glanzend groen materiaal en de bovenzijde die rond was, straalde een diffuse melkkleurig licht uit dat ruim voldoende was om alles goed te kunnen zien, het was echter eentonig op het ronde cirkel symbool na, die dan weer eens naar boven, naar beneden en recht vooruit of tegengesteld afgebeeld waren.
Na wel een kwartier lopen besloot ik na lang twijfelen op een van de pijlknoppen die omhoog wezen te drukken. De wand opende zich ik ging naar binnen. Een licht gezoem en ik stond even later in een soort tuinhuisje met zicht op een groot water tussen bomen en bloeiende struiken.
Tot mijn verbazing zag ik wezens lopen langs de waterkant, ik bedacht me wel even voor ik naar het water liep.
De wezens die ik zag deden me wel wat schrikken eerlijk gezegd, ze waren slordig geschat zo een twee en een half, a drie meter lang, ik wist niet wat ik daar mee aan moest en bleef verstomd staan kijken.
502O713ThlAuteursrechten voorbehouden volgens de wet