Broeikaseffect waanzin ten top

     
BROEIKAS EFFECT???? Waanzin ten top!!!!!!,

Co2 is een neutraal en niet giftig gas dat van nature deel uitmaakt van onze atmospheer,
en voor alle groene vegetatie en bomen noodzakelijk is om te kunnen groeien.
Dit ecosysteem neemt zo het teveel aan Co2 op, zet het om in bruikbaar hout en zuurstof die wij levende wezens niet kunnen missen.
Door gebruik van de fossiel brandstoffen (kolen en olie) is meer Co2 vrij gekomen,
dan de enkele nog niet gekapte bomen kunnen opnemen.(Hele oerwouden verdwijnen in korte tijd door kappen)

Een boer kan met zijn achterste zien dat er snel bomen aangeplant moeten worden.
Zou hier geen leuke broodwinning liggen voor vele ?
Zo zou het mes van beide kanten kunnen snijden!

Het meest onlogische van dit alles is dat over de uitgestoten fijnstoffen en gifstoffen
door auto's die onze gezondheid ondermijnen, niet of weinig gesproken wordt.....,alsof ze niet bestaan.
Moet de mens straks zijn adem inhouden(=Co2 uitstoot),
evenals ieder ander levendwezen, omdat deze het milieu te veel belasten?

Even wat toelichten!
Bomen en de groene planten zorgen er voor, dat de grote hoeveelheden zuurstof die wij op aarde rijk zijn,
maar atoomair gebonden zijn in vaste en vloeibare stoffen, in omloop brengen in onze atmospheer als de twee atomige vrije zuurstof, die wij en de meeste levende wezens met ons, nodig hebben om te kunnen leven.
Zuurstof uit de atmospheer bindt zich echter heel snel met alle soorten metalen door oxidatie (NORMAAL VERSCHIJNSEL).
Onze auto's en electro energiecentrales, zijn zeer gulzig wat zuurstof betreft.
Het is alleen onze groenvoorzienig die op grote schaal voor het in omloop van voldoende zuurstof in onze atmospheer kan zorgen.

Kaarsjes branden is leuk maar zal alleen meer co2 en fijn stof in omloop brengen.

Ook geloven en hopen dat het wel goed komt, is het ongeluk verzoeken.

Het is dus noodzakelijk dat voldoende zuurstof wordt vrij gemaakt door onze grote levengevende vriend boom, plant en algen,
die nog al miskent worden en alleen als brandhout en mest gezien worden in onze moderne zakelijke wereld.
Een offer aan onze groene natuur,in de vorm van: grote bos aanplant,
van vooral snelgroeiende zoals bvb: populier soorten .
Vooral nieuwe aanplant neemt ook grote hoeveelheden co2 op door zijn snelle groei.
Misschien kunnen we zelf nog iets bijdragen aan een ommekeer in het broeikaseffect door bomen en struiken in onze tuinen te planten en zo mee helpen grotere rampen voorkomen..
Het zou een gezondheids brengend offer zijn aan ons zelf en de natuur om ons heen.

Thl1301065 Auteursrechten voorbehouden volgens de wet

 

Home