Zwartepiet de goochelaar

Zwartepiet is een echte goochelaar
maar zonder zwarte hoge hoed.
Hij is het die mijn schoenen vult met
een chocoladeletter, dat ik vind lekker
ik doe er voor hem wortels in
piet doet zich daaraan vast te goed.

Raar he, het kan niet gekker
Het is Pieterman die door de schoorsteen kan.
Zelfs bij vuur dat venijnig branden kan.
De schoenwortels steekt hij in hoed
en vult de schoen met lekkers, leuks, of zoet.
Zijn zak schudt hij op de tafel leeg
wat toevallig recht valt zet hij scheef.

Als hij wat later door de schoorsteen naar boven vloot
ruikt binnen alles naar speculaas en pepernoot.
Boven aangekomen neemt hij de wortelen uit zijn haar.
Veegt ze schoon aan Sint zijn baard
en geeft ze aan het van vreugde trappelde paard.
Sint roep boos, duik vlug die volgende schoorsteen in
maar doe eerst die roet vlok van je kin.

Zo gaat Piet schoorsteen in en schoorsteen uit.
Piet heeft pijn in armen en benen van al dat geroets.
Doch morgen heeft hij een vrije dag.
Hij hoeft zich niet weer te wassen met kachelpoets.
Hij gebruikt dan heel gewone zeep
Hij schrikt dan even: "he, wat zie ik bleek!
Ja! Morgen gaat hij terug naar Spanje,
voor dag en dauw, heel vroeg.
Van schoorstenen heeft hij nu
echt weer voor een jaar genoeg.
Thl 51208777 auteursrechten voorbehouden volgens de wet.

 

 

Home