Koning Winter geeft ijspret

 

Koning winter komt met dikke grijze wolken, koude wind.
Waarbij je nauwelijks één sneeuwvlokje vindt.
Weldra gaan de dagen lengen,
de winter begint dan snel te strengen.

Dan op een goede morgen is alles bevroren wit.
Wat voelde Nico zich blij en super fit.
Vanavond na school wilde hij een ijsbaan maken.
Dat liep hij weken lang al rond te kwaken.
Soms kon hij er zelfs niet van slapen.
Op school zat hij steeds te gapen.

Na vier uur ging Nico gauw beginne.
Hij haalde een grote gieter binnen.
Vulde hem met water en zette er de sproeikop op.
Holde snel naar zijn hellend straatje toe Phoe!
Met die zware gieters word je moe
hij was begonnen aan de top.
Het water loopt dan vanzelf verderop.

Hij goot met fijne straaltjes
boven in de Langestraat van Paaltjes.
Het water was ietsjes te snel vastgevroren
Oei, daar had Nico zijn evenwicht verloren.
Wat was zijn baantje ijzig glad,
·voor hij het wist lag hij op zijn gat.

De gieter maakte toen een grote plas
Wat niet Nico's bedoeling was.
Snel krabbelde hij overeind
en slibberde tot aan het eind.
Later kwamen er zijn vriendjes bij,
op de slee en schaatsen aan hun voeten
Om te glijden en Nico te begroeten

Ze joelden en juichten van plezier
onder veel gezwabber en gezwier.
De hele straat was als een spiegel
Een straatje van plezier.
Er werd gesleed, geschaatst geslibberd,
op Nico's zelfgemaakte baan.
Die als de zon hem niet gesmolten heeft,
nu nog zou bestaan!

Thl130120121Auteursrechten voorbehouden volgens de wet

 

 

Home