Tekst DE MEESTERKNECHT*

Buiten de tijd, daar, woont de meesterknecht.
Niets raakt hem, noch raakt hij iets,
Immer inactief in zijn activiteiten.
Als manifestatie voortgekomen uit zijn afgescheiden energieŽn
Zichzelf overziend met zijn miljoenen ogen
Zonder deze te bezitten.
Doch niets ontsnapt aan zijn buiten zich bevindend geheugen.
Dat elk partikeltje kent in samenstelling, hoeveelheid
En hoedanigheid op de schaal der kosmische ruimten.
Het verschil tussen dode materie en het levende wezen ben ik,
Zonder het in wezen te zijn.
Wetenschappelijk deze onderzoekende (levende en dode materie)
Vindt men uiteindelijk geen verschil.
Dode materie wemelt van leven.
Een gestorven lichaam heeft slechts een 'inwoner' minder.
Mijn huis is groot, niemand weet waarheen hij gaat.
Hijzelf maakte het concept voor verhuizing en zijn wens
Zal ik vervullen, want hij is mijn deelaspect.
En weet dat iedere wens bewust of onbewust gedaan,
In perfectie wordt uitgevoerd, want ik ben de perfectie.
Hij die me kent weet dat mijn ogen hem volgen
Waar men ook gaat.
Met miljoenen oren beluister ik uw vragen
Voor hen die mij zoeken ben ik de mond die informatie
Verschaft in de mate als voor u benodigd.
Kijk om u heen en zie mijn talloze gedaanten
In alle vormen en soorten.
Allen hebben hun intellect en respect voor het geheel
Wanneer ze niet verstoord worden,
Want het is een duurzame gemeenschap.
Elk wezen hierin is gehecht aan zijn leven zoals u aan het uwe.
Elk hiervan heeft zijn functie, zoals de ledematen van uw
Lichaam uw mond dienen wanneer u hongerig bent.
Zo dienen zij het geheel voor een volmaakt functioneren
Van de natuur.
Wat de natuur voortbrengt is u gegeven, in plaats van uw dienst,
Verleend aan deze natuur.
Door de natuur te dienen, dient u mijn uiterlijke verschijningsvorm en dus mij.
Alle wezens zijn gelijk.
Doch zij, die mij spontaan dienen, zal ik verrijken met kennis
En ik zal hun spontane dienaar, zolang er tijd zal bestaan.
Daarna zullen zij deel uitmaken van mijn zijn, tot op de dag
Dat ik de tijd zal herscheppen.
Zie ik ben de meester en de knecht.

Thl. auteursrechten voorbehouden volgens de wet
 

 

 


Home

foto: Voorstelling eerste oorsprong (consept) de statische intelligentie in de stof als meester. Beeld aanwijzen met muis is als geboorte: Voorstelling tweede oorsprong (geboorte) dynamische intelligentie in de stof als knecht. De uiterlijke verschijningsvorm van de meesterknecht openbaart zich zo en wordt beleefd zolang er leven is.