De drie Schrikgoden.

Griezelverhaal geschreven door Thl.

In de hemel, op aarde en in het water zijn er drie vorsten die schrikgoden genoemd worden. Het zijn de zonen van de vader Aude, een kluizenaar in de PyreneeŽn. Toen deze in de gelijknamige rivier de Aude aan het baden was, werd hij door een zwerver overvallen en viel op een grote rivierkei. Zo werd hij door de stroming meegesleurd. Hij verdronk echter niet, want hij werd door een met een drietand bewapend werpspeermonster naar een hoog in de pyreneeŽn liggend drakenslot-ruÔne gebracht.
De drakenkoning zag dat de kluizenaar iets mysterieus over zich had en gebood de kluizenaar zijn dochter tot vrouw te nemen en zijn kluizenaarsleven op te geven. Zijn vrouw schonk hem drie zonen.
Alle drie hadden ze een onafwendbare drang tot geheime wijsheid vanaf hun vroegste jeugd.
Al vroeg verlieten zij het ouderlijk huis en vestigde zich op een betoverend geheimzinnig eiland ergens in de grote stille oceaan. Daar vestigde zij zich om verzonken in de leegte van het denken, zich aan een transformatie te wijden.
Ze gingen zitten en bewogen niet meer ,ze zagen niets en ze hoorden niets.... en het zwijgen was hun kracht.
Spinnen kwamen en maakten webben over hun hele lichaam.
De konijnen maakte een hol onder hun voeten.
Muizen knaagden aan hun kleren om in die zelfde kleeding muizenissen te maken.
Het winterkoninkjes maakten van oudspinrag nesten in hun haar en aten van de langpoot spinnen die onder hun armen en benen huisden.
Vliegen bedekten hun wonden op de ledematen en wormen kropen in en uit hun mond en oren.
Maar geen van drieŽn stoorden zich daaraan.
Toen ze jaren zo gezeten hadden werd de enige ware werkelijkheid van het ongekende in de kosmos aan hun geopenbaard en ze werden tot Schrikgoden..
De creatieve krachten in de hemel schept de dingen.
De aarde voltooit de dingen.
Het water brengt de deze tot ontwikkeling.
De drie Schrikgoden lieten met verschrikwekkend aandoend spektakel de oerkrachten los om alles te ordenen..
Ze worden daarom ook wel eens de drie Oergoden genoemd door de mens.
De mens richtte overal op de wereld tempels voor hen op.
Als men in een van die tempels gaat kijken ziet men de drie Schrikgoden op hun voetstuk.
Ze hebben een hoofdversiersel op en een scepter (dirigeerstokje) in hun hand.
Maar degeen die rechts zit kijkt heel boos en lijkt vergrootte ezelsogen te hebben.
Als je aan de mensen vraagt wat dat moet betekenen, dan vertellen ze je: "Toen de drie broers door de "vader" van alle leven in de ruimte en op aarde, Het Ongekende, werden aangesteld, spraken zij erover hoe ze moesten zitten. De jongste zei: " voordat de Zon morgenvroeg opkomt zullen we hier bijeen komen.. Wie het eerste hier is zal in het midden zitten op de ere plaats. De tweede op de tweede plaats en de derde op de laatste. De twee oudere broers vonden dat goed.
De volgende morgen heel vroeg kwam eerst de jongste, hij ging op de middelste plaats zitten en werd de God van het water.
De een jaar oudere kwam iets later en ging aan de linkerkant zitten en werd zo de God van de hemel.
Als laatste kwam de oudste, toen hij zag dat zijn broers al op hun plaats zaten werd hij ontzettend kwaad, maar durfde niets te zeggen.
Hij trok een woedend gezicht zodat zijn ogen als kogels uitpuilden en zijn aderen zwollen op als bindkoorden.
Zo ging hij aan de rechterkant zitten en werd de god van de aarde.


De kunstenaars die dit godenbeeld maakten zagen dat en hebben hem zo afgebeeld.........
Thl 21090835 Auteursrechten voorbehouden volgens de wet

 

 

Home